Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 • Käib pidevalt kaasas kõikide uuenduste ja muudatustega palgaarvestuse seadusandluses
 • Automatiseerib ettevõttes kogu töötasude arvestamise keerulise valdkonna
 • Sisaldab muuhulgas automaatse pensionikindlustusmakse kinnipidamise ning liitumise kontrolli pensionikeskusest
 • Sisaldab hulgaliselt aruandeid tasude, kinnipidamiste ja maksude kohta, kokku üle 200 erineva koondi
 • Sisaldab maksuaruandeid ja tõendeid ning statistika aruandeid
 • Lihtsustab ettevõttes seadustest kinnipidamise ning samal ajal annab juhtidele operatiivset teavet töötajate kohta
 • Aitab korrektselt hallata kogu personaliarvestuse nüansirikast valdkonda alates töölepingutest kuni saamata puhkuse päevade arvestuseni välja
 • Sisaldab mugavalt kasutatava töötajate kartoteegi – kõik töötajaga seotud andmed on näha ühelt kaardiltSisaldab töölepingute trükkimise võimalust integreerituna Microsoft Word tarkavaraga
 • On mugav töövahend neile , kes koostavad ettevõtte töötajatele tööajatabeleid
 • Võimaldab saada ülevaate kuu tööpäevade, päevaste-, öiste- ja ületundide kohta, riiklikel pühadel ja nädalavahetustel töötatud töötundide kohta
 • Võimaldab saada ülevaate puudumiste jm. tegevuste kohta , mis vähendavad töötaja tööaega
 • Võimaldab kirjeldada ette tüüprežiimid, mille alusel koostatakse automaatselt töötajale või korraga mitmele töötajale tööajatabel
 • Aitab operatiivselt saada informatsiooni ettevõtte finantsmajandusliku olukorra kohta
 • Sisaldab kõiki raamatupidamise registreid – pearaamat, pank, ostu- ja müügi reskontro, aruandvad isikud jne.
 • Sisaldab lisaks kontoplaanile põhjaliku analüütilise arvestuse võimalusi
 • Võimaldab tööd paralleelselt mitme arvestusaastaga
 • Sisaldab lihtsat raamatupidamislike paranduste tegemise võimalust
 • Sobiv valik kaupade hulgi- ja jaemüügi ning tootmisega tegelevatele firmadele
 • Programmi on võimalik häälestada iga ettevõtte erisustele vastavalt
 • Annab ülevaate kaupade laoseisust, käibest, kasumist nii kaupade, klientide , kui müügimeeste lõikes
 • Võimaldab koostada kõik laos vajaminevad dokumendid – ostu- ja müügitellimus, ostu- ja müügiarve, hinnapakkumine jne.
 • Võimaldab koostada inventuure nii kuu lõpus kui ka kuu keskel ,sh. kaubagruppide kaupa
 • Võimaldab koostada piiramata arv erineva struktuuriga eelarveid kuude ja kvartalite kaupa
 • Ühele eelarve reale on võimalik tuua täitmine kuni 15 konto käivetest
 • Võimaldab tööd paralleelselt mitme arvestuskuu ja aastaga
 • Võimaldab koostada ja jälgida eelarvet nii kogu firma ulatuses, kui eraldi üksikute osakondade kaupa
 • Sisaldab aruandeid kasvavalt, kui ka üksikute kuude ja kvartali kaupa (s.h. eksport Excelisse) eraldi
 • Aruannetes näha eelarve summad, tegelik täitmine ning hälve
 • Sisaldab põhivarade arvestuse koos bilansiväliste varade arvestusega
 • Võimaldab pidada arvestust varade kohta vara liikide , asukohtade, vastutajate ja allüksuste (osakondade) lõikes.
 • Võimaldab arvestada igakuiselt põhivarade amortisatsiooni ning koostada raamatupidamiskanded ettevõtte poolt kasutatavasse finantstarkvarasse
 • Sisaldab paindlikku amortisatsiooniarvestust - võimalik korduvalt arvestada, s.h. eelmistes perioodides
 • Aitab korrastatult säilitada firmade/klientide kohta kogutavat infot, sh. Kohtumised, kõned, dokumendid/lepingud, hinnapakkumised, e - mailid jne.
 • Sisaldab müügikontaktide ajalugu
 • Sisaldab kontaktide ja toimingute registreerimise
 • Integreeritud TAAVI finantsmooduli kliendi- ja arvete registritega
 • Sisaldab erinevaid aruandeid firmade, teostatud tegevuste, tehtud kontaktide kohta
 • Lihtsustab kohtutäiturite tööd täitetoimikute haldamisel ja nendega seotud raamatupidamise korraldamist
 • Võimaldab importida toimikute andmeid Justiitsministeeriumi programmist Täitis
 • Võimaldab märkida toimikutele laekumisi
 • Võimaldab genereerida automaatselt maksekorraldusi võla nõudjale
 • Võimaldab eksportida toimikute lõpetamisi Justiitsministeeriumi programm Täitis
 • Lihtsustab reisibüroode tööd reiside haldamisel
 • Võimaldab operatiivselt saada informatsiooni kõikide korraldatavate reiside kohta, näiteks info kõigi reisile registreerunud reisijate, koostatud Tellimused ja laekunud maksed
 • Sisaldab aruandeid, näiteks etteantud perioodis müüdud tooted või kõik reisile registreerunud inimeste andmed, tellimused, sooritatud maksed
 • Võimalik kasutada integreerituna koos TAAVI Finants programmiga
 • Aitab pidada arvestust lepingu tagasimaksete ja intressi arvestuse kohta ning jälgib lepingu saldot
 • Võimaldab registreerida ja trükkida laenulepinguid
 • Võimaldab genereerida ja trükkida lepingute maksegraafikuid
 • Võimaldab koostada ja trükkida maksegraafiku punktide kohta klientidele arveid
 • Võimaldab koostada Lepingute kohta aruandeid
 • Võimaldab koostada raamatupidamiskandeid TAAVI FINANTS programmi

Tere,

kuna sellel sügisel on ilmnenud mitmed muudatused, mis puudutavad kõiki meie programmi kasutajaid, otsustasime enne sügisest versiooniuuendust saata eraldi infokirja, et Teil oleks aega eelseisvateks muudatuseteks valmistuda.

Meie infokirja sisu kokkuvõtlikult:

1) Muudatused programmis seoses tulumaksuseaduse muudatusega alates jaanuarist 2018.
2) ID kaartide tarkvara uuendamisega seoses ei saa neid ajutiselt (kuni 2018 jaanuari lõpuni) kasutada palgalipikute krüpteerimiseks.
3) 19. novembril jõustuvad SEPA maksefaili formaadis muudatused - vajalik versiooniuuendus.
4) Statisikaameti poolt planeeritavad uuendused 2018. aastal.

 

Soovitame praegu saadavalolevad uuendused laadida ainult juhul kui Teil on vaja alustada maksuvaba tulu piirmäärade sisestamist enne novembri lõpu uuendust.


Allpool kõigest lähemalt:

1) Maksuvaba tulu arvestamine 2018. aastal.

Alates 1. jaanuarist 2018 hakkab töötaja maksuvaba tulu määr sõltuma töötaja aastatulude üldsummast olles maksumaalselt 500 eurot kuus (6000 eurot aastas) töötajatel,kelle aasta keskmine tulu on alla 1200 eurot kuus (kogutulu 14 400 eurot aastas) ja kahanedes nullini töötajatel, kelle kuu keskmine tasu ületab 2100 eurot (25 200 eurot aastas).
Koos sellega kaob täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele.

Tulumaksu kinnipidaja saab maksuvaba tulu rakendada kuupõhiselt.Töötajal, kes töötab mitmes töökohas ja/või saab pensioni, tuleb kindlasti arvestada, et tal on õigus maksuvaba tulu rakendada ainult ühes töökohas või Sotsiaalkindlustusametis.
Mitmest kohast mitmesuguse tulu saajal on mõttekas mitte lasta maksuvaba tuluosa arvestada või siis määrata ühes kohas väiksem maksuvaba summa, sest kui igasugune kogutulu ületab 14 400 eurot aastas (1 200 eurot kuus), siis aastasiseselt maksuvaba tuluosaga arvestamisel tuleb tulumaksu riigile tagasi maksta.

Lisainfo Maksu- ja Tolliameti kodulehel:TAAVI PALK arvestab talle teadaolevate summade alusel maksuvaba summa arutomaatselt. Mitmest kohast tasusid saavate töötajate jaoks on töötaja kaardile lisatud eraldi sektsioon 'Maksuvabad', kuhu saab vajadusel lisada tulumaksuvaba tulu summa piirmäärad.
Töötajale saab sisestada maksimaalse maksuvaba tulu. Juhul, kui töötaja kaardile sisestatud piirmäär on väiksem, kui tasu alusel arvutatud maksuvaba tulu, rakendab programm väiksemat maksuvaba tulu piirmäära. Piirmäära 500 eurot töötaja kaardile sisestame ei pea.

Programmi üldise uuenduse klientidele seoses maksuvaba summa arvutuse muutusega oleme plaaninud 2017.a. novembri lõpus.

Kirjale on lisatud eraldi failis maksuvaba tulu arvestamist puudutavad küsimused meie klientidelt koos vastustega.2) Töötajatele e-mailiga saadetavate palgalipikute krüpteerimine ID kaardi tarkvara kasutades.

Peale ID kaartide sertifikaatide uuendamist, mis peaks algama novembri alguses, ei saa ID kaarte enam palgalipikute krüpteerimiseks kasutada kuni ka see osa ID kaardi tarkvarast on RIA poolt uuendatud (praeguse plaani järgi jaanuaris 2018).
Hetkel oleme realiseerinud ajutise lahendusena võimaluse saata digidoc failide asemel krüpteeritud zip faile. Salasõnaks siis kas töötaja tabelinumber või mõni vabalt ette antud salasõna (see siis kõigil töötajatel ühine ja tuleks töötajatele eraldi teada anda).
Kui soovite seda uuendust kasutada, võtke palun ühendust meie klienditoega.

Lisainfo ID kaardi sertifikaatide uuendamise teemadel:


3) Muutus pankadele edastatava SEPA maksefaili formaadis.

Alates 19.11 muutuvad SEPA maksekorralduste formaadis kohustuslikuks seni mittekohustuslikud olnud andmeväljad GroupHeader/ControlSum, PaymentInformation/ControlSum ja PaymentInformation/NumberOfTransaction
Muudatus on programmi tehtud 2017 aasta juulis. Kui kasutate vanemat versiooni, on vaja tarkvara uuendada hiljemalt novembri lõpus enne novembri palkade panka laadimist.

Küsimuste korral võtke palun ühendust oma pangaga.
Lisainfot siin linkidel:


https://www.swedbank.ee/static/pdf/business/home/useful/Swedbank_MIG_ISO20022XML_PAIN_C2B_v1.8.pdf

4) Statistikaameti poolt kavandatavad ettevõtjate aruandluskoormuse vähendamise muudatused, mis võimaldavad laadida aruandlust kasutades X-tee ühendust, valmivad TAAVI PALK programmis 2018 aasta veebruari uuenduseks.

Lisainfo statistikaameti uuenduste osas:


https://www.stat.ee/halduskoormuse-vahendamine

https://www.stat.ee/pressiteade-2017-044?highlight=halduskoormuse,v%C3%A4hendaminePalume võimalike küsimuste tekkimisel kirjutada aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. .

Ilmselt on meie telefoniliinid lähipäevadel hõivatud. Seega palume mõistvat suhtumist, kui kõik Teie küsimused ei saa kohe vastuseid.


Lugupidamisega,

Taavi Tarkvara

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

tel. 6800 855

Nagu eelnevatel aastatel, oleme TAAVI PALK programmi teinud täiendused, mis võimaldavad jooksval aastal kehtivas formaadis maksude deklareerimist e-maksuametis.

Kõikidele lepingulistele klientidele saatsime 20.12 infokirja koos juhistega TAAVI PALK programmis 2017.a. maksude deklareerimise kohta.

Uute võimaluste kasutamiseks on vajalik uuendada TAAVI PALK ja PERSONAL programmide versioone. Kui kasutate TAAVI PALK ja PERSONAL programme koos, siis peab programmid uuendama samaaegselt!
Kui kasutate ka teisi TAAVI programme, siis palun uuendage samaaegselt ka nende programmide versioonid. Küsimuste tekkimisel palume pöörduda klienditoe poole.

 TAAVI PALK ja PERSONAL programmide uued versioonid on üleval meie kodulehel ning samuti ka FTP serveris. Internetist saab faile alla laadida linkidelt:

Palgaprogrammi failid:
http://www.taavi.ee/uuendused/palkupgr.zip
Fail palkupgr.zip pakkida lahti \WPALK\ kataloogi.

Personaliprogrammi failid:
http://www.taavi.ee/uuendused/personalupgr.zip
Fail personalupgr.zip pakkida lahti \WKAADER\ kataloogi.

Või alla laadida FTP serverist:
http://taavi.taavi.ee/exed/upgrade/
Kasutaja : klient
parool: heldur

 

Failid palkupgr.zip ja personalupgr.zip sisaldavad kõiki versioonivahetuseks vajalikke faile (programm, dll-failid, aruandepakett ja Help). Failid pakkida lahti vastavates programmide kataloogides.


Palume võimalike küsimuste tekkimisel kirjutada aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. .


Ilmselt on meie telefoniliinid lähipäevadel hõivatud. Seega palume mõistvat suhtumist, kui kõik Teie küsimused ei saa kohe vastuseid.

 

Lugupidamisega,

Taavi Tarkvara

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
tel. 6800 855
fax 6800 859

 

Nagu eelnevatel aastatel, oleme TAAVI PALK programmi teinud täiendused, mis võimaldavad jooksval aastal kehtivas formaadis maksude deklareerimist e-maksuametis.

Kõikidele lepingulistele klientidele saatsime 04.02 infokirja koos juhistega TAAVI PALK programmis 2016.a. maksude deklareerimise kohta.

Uute võimaluste kasutamiseks on vajalik uuendada TAAVI PALK ja PERSONAL programmide versioone. Kui kasutate TAAVI PALK ja PERSONAL programme koos, siis peab programmid uuendama samaaegselt!
Kui kasutate ka teisi TAAVI programme, siis palun uuendage samaaegselt ka nende programmide versioonid. Küsimuste tekkimisel palume pöörduda klienditoe poole.

 TAAVI PALK ja PERSONAL programmide uued versioonid on üleval meie kodulehel ning samuti ka FTP serveris. Internetist saab faile alla laadida linkidelt:

Palgaprogrammi failid:
http://www.taavi.ee/uuendused/palkupgr.zip
Fail palkupgr.zip pakkida lahti \WPALK\ kataloogi.

Personaliprogrammi failid:
http://www.taavi.ee/uuendused/personalupgr.zip
Fail personalupgr.zip pakkida lahti \WKAADER\ kataloogi.

Või alla laadida FTP serverist:
http://taavi.taavi.ee/exed/upgrade/
Kasutaja : klient
parool: heldur

 

Failid palkupgr.zip ja personalupgr.zip sisaldavad kõiki versioonivahetuseks vajalikke faile (programm, dll-failid, aruandepakett ja Help). Failid pakkida lahti vastavates programmide kataloogides.


Palume võimalike küsimuste tekkimisel kirjutada aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. .


Ilmselt on meie telefoniliinid lähipäevadel hõivatud. Seega palume mõistvat suhtumist, kui kõik Teie küsimused ei saa kohe vastuseid.

 

Lugupidamisega,

Taavi Tarkvara

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
tel. 6800 855
fax 6800 859

 

Nagu eelnevatel aastatel, oleme TAAVI PALK programmi teinud täiendused, mis võimaldavad jooksval aastal kehtivas formaadis TSD faili koostamist, TSD ja TSM vormide ning statistikaaruannete trükkimist.

Kõikidele lepingulistele klientidele saatsime 09.02 infokirja koos juhistega TAAVI PALK programmis 2015.a. maksude deklareerimise kohta.

Uute võimaluste kasutamiseks on vajalik uuendada TAAVI PALK ja PERSONAL programmide versioone. Kui kasutate TAAVI PALK ja PERSONAL programme koos, siis peab programmid uuendama samaaegselt!
Kui kasutate ka teisi TAAVI programme, siis palun uuendage samaaegselt ka nende programmide versioonid. Küsimuste tekkimisel palume pöörduda klienditoe poole.

 TAAVI PALK ja PERSONAL programmide uued versioonid on üleval meie kodulehel ning samuti ka FTP serveris. Internetist saab faile alla laadida linkidelt:

Palgaprogrammi failid:
http://www.taavi.ee/uuendused/palkupgr.zip
Fail palkupgrtahel.zip pakkida lahti \WPALK\ kataloogi.

Personaliprogrammi failid:
http://www.taavi.ee/uuendused/personalupgr.zip
Fail personalupgrtahel.zip pakkida lahti \WKAADER\ kataloogi.

Või alla laadida FTP serverist:
http://taavi.taavi.ee/exed/upgrade/
Kasutaja : klient
parool: heldur

 

Failid palkupgr.zip ja personalupgr.zip sisaldavad kõiki versioonivahetuseks vajalikke faile (programm, dll-failid, aruandepakett ja Help). Failid pakkida lahti vastavates programmide kataloogides.


Palume võimalike küsimuste tekkimisel kirjutada aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. .


Ilmselt on meie telefoniliinid lähipäevadel hõivatud. Seega palume mõistvat suhtumist, kui kõik Teie küsimused ei saa kohe vastuseid.

 

Lugupidamisega,

Taavi Tarkvara

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
tel. 6800 855
fax 6800 859

 

Alates Detsember 2014 muutus ettevõtete poolt ostetavatelt sõiduautodelt ning nende tarbeks tehtud kuludelt sisendkäibemaksu arvestus vastavalt KMS § 29 lõige 4, § 30.
KMD vormil kaovad read 1.1 ja 2.1 ja lisanduvad uued read 5.3 ja 5.4, mis on sõiduautode kuludega seotud 100%-lise ja 50%-lise käibemaksu kajastamiseks ning vastavad lahtrid autode arvu jaoks.

TAAVI Finants programmi on täiendatud:


1.Uus deklaratsioon käivitub menüüst Aruanded -> Käibedeklaratsioon -> KMD Trükk. Aruande koostamisel küsib programm autode arvu.
2. Menüüst  Aruanded -> Käibedeklaratsioon -> KMD XML fail  saab koostada MTA-le sobivas formaadis faili. Faili koostamise ajal küsib programm autode arvu.

Täpsustus 100% ja 50% käibemaksu kajastamisel:

- kuluarve ja kuluaruannete sisestamisel tuleb autodega seotud kulukandele valida kindlasti käibemaksutüüp, kas Autod 50% või Autod 100% km.
- varem sisestatud kuluaruanded tuleb avada ja sulgeda.

Uute võimaluste kasutamiseks tuleb uuendada TAAVI Finants programmi versiooni.

Palun uuendage kõigi kasutatavate TAAVI programmide versioone samaaegselt! Küsimuste tekkimisel palume pöörduda konsultantide poole.

Lepingulised kliendid saavad uued versioonid salvestada tasuta. Kliendid, kellel ei ole kehtivat lepingut, saavad soovi korral soetada programmide uued versioonid.

Uusi versioone saab alla laadida meie FTP serverist :
http://taavi.taavi.ee/exed/
Kasutaja : klient
parool: heldur

Palume võimalike küsimuste tekkimisel võtta ühendust meie konsultantidega või kirjutada aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Meie telefoniliinid võivad olla lähipäevadel hõivatud.

Lugupidamisega,

Teie Taavi Tarkvara.

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Tel. 6 800 855

 


 


 

 

2015. aastast hakkab kehtima uuel vormil TSD deklaratsioon. Lähemalt leiab infot Maksu- ja Tolliameti kodulehelt http://www.emta.ee/index.php?id=35841.
Uute ja vanade väljamaksuliikide koodide vastavuse leiate Maksu- ja Tolliameti kodulehelt http://www.emta.ee/public/vormid/maksudeklaratsioonid/TSD/2015/TSD_lisa_1_valjamaksete_liikide_tabel_uus.xls ja http://www.emta.ee/public/vormid/maksudeklaratsioonid/TSD/2015/TSD_lisa_2_valjamaksete_liikide_tabel_uus.xls .
 
Alates 2015. aastast hakkab töötajate ja ettevõtte palgaarvestusega seotud makse arvutama Maksu- ja Tolliameti tarkvara vorm TSD lisades 1 ja 2 väljamaksuliikide kaupa esitatud tasusummade alusel. Meie tarkvaraga sama tulemuse saamiseks maksude arvutamisel on oluline, et kõigile makstavatele tasudele oleks valitud uus õige väljamaksukood. Uus väljamaksukood tuleb valida kõigile arvestatavatele tasudele, mis osalevad maksude arvestamises. Kuna võib juhtuda, et Teil on vaja teha juurde uusi tasuliike, palume seda tööd mitte jätta  viimasele minutile.

Juhul kui Teie ettevõttes ei tööta mitteresidente, töötajatele ei ole väljastatud tõendeid A1/E101 ja Teie ettevõttes ei tööta kõrge ametiisiku staatuses töötajaid, peaks uute väljamaksukoodide valik tasuliikidele (Registrid ->Tasuliigid) olema lihtne protsess. Kui töötajatele on väljastatud tõendeid A1/E101, siis palun valige tõendi väljastanud riik töötaja kaardil "Üldandmed" lehel olevasse lahtrisse "A1/E101 riigist".
Küsimuste korral palun võtke ühendust meie klienditoega.


Juhul kui Teie ettevõttes jääb detsembri viimase lahenduse väljamaksukuupäev jaanuarisse 2015.a., tuleb peale uute väljamaksukoodide tasuliikidele valimist arvutada üle kõik detsembri kuus siiani tehtud vahelahendused.
Jaanuarisse jääva väljamaksukuupäevaga lahendustes programm ilma uusi väljamaksukoode sisestamata tasusid ei arvesta, vaid kuvab selle asemel hoiatuse.

TAAVI PALK palga- ja maksuarvestuse arvestuse kohandamine Maksu- ja Tolliametiameti uue infosüsteemiga jätkub. Lõpliku versiooniuuenduse väljastame tõenäoliselt jaanuari lõpus peale testide edukat
lõppu.


Maksumäärade seadistamine TAAVI PALK programmis alates 01.01.2015

TAAVI PALK programmi uus versioon kontrollib palgalipiku arvutamisel, kas File -> Seadistused -> Maksud tabelisse on lisatud rida alates 01.01.2015.a. kehtivate maksumääradega. Kui see rida  puudub, siis programm lisab selle automaatselt. Palun kontrollige üle, kas 2015. a. kehtivate maksumäärade rida on programmis olemas. Täpsustame, et kuigi 2015. a. riigieelarve seadus ei ole veel Riigi Teatajas avaldatud, lisab programm  sotsiaalmaksu kuumäära summaks 2014. a. kehtinud kuutasu alammäära 355 eurot.
Infokirjale on lisatud fail Maksud2015.png ekraanipildiga, millised maksumäärad peavad programmis kehtima 2015. a.  väljamakstavate tasude arvutamiseks:

Alates kuupäevast 01.01.2015 on maksuvaba tulu 154 eurot. miinimumpalk 390.00 eurot.  Sotsiaalmaksu aluse miinimum kuumäär on 355.00 eurot. Tulumaksumäärad maksustatavalt kuu tulult
Esimeselt 9999999999 eurolt 20.000 % kuni 0 euroni 0.000 % alates 1 eurost 0.000 %
Töötuskindlustusmaks isikule 1.600 % Töötuskindlustusmaks firmale 0.800 %
Kogumispensioni II samba maksemäär 2.000 % Tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise maksuvaba kuus 64 eurot.

Uute võimaluste kasutamiseks on vajalik uuendada TAAVI  PALK ja PERSONAL programmide versioone. Kui kasutate TAAVI PALK ja PERSONAL programme koos, siis peab programmid uuendama samaaegselt!
Kui kasutate ka teisi TAAVI programme, siis palun uuendage samaaegselt ka nende programmide versioonid. Küsimuste tekkimisel palume pöörduda klienditoe poole.

TAAVI PALK ja PERSONAL programmide uued versioonid on üleval meie kodulehel ning samuti ka FTP serveris. Internetist saab faile alla laadida linkidelt:

Palgaprogrammi failid:
http://www.taavi.ee/uuendused/palkupgr.zip
Fail palkupgrtahel.zip pakkida lahti \WPALK\ kataloogi.

Personaliprogrammi failid:
http://www.taavi.ee/uuendused/personalupgr.zip
Fail personalupgrtahel.zip pakkida lahti \WKAADER\ kataloogi.

Või alla laadida FTP serverist:
http://taavi.taavi.ee/exed/upgrade/
Kasutaja : klient
parool: heldur

Lugupidamisega,
Taavi Tarkvara
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
tel. 6800 855
fax 6800 859

 

Seoses 1.12.2014 kehtima hakkava käibemaksuseaduse muudatusega sõiduautode sisendkäibemaksu mahaarvamise piiramiseks on täiendatud TAAVI Finants programmi.

Alates 1.detsembrist sõiduauto ostmisel ja kasutuslepingu alusel kasutamisel ning sõiduauto tarbeks kaupade ja teenuste ostmisel on õigus sisendkäibemaksu maha arvata 50% ulatuses.

KMD määruse kohaselt kaovad 1.12 (st. 20.01.2015 esitataval KMD-l) ära omatarbe lahtrid 1.1. ja 2.1 ning tulevad juurde lahtrid 5.3 ja 5.4, kus deklareeritakse maksustamisperioodi jooksul kasutatud 100% sõiduautode arv ning nendega seotud sisendkäibemaksusumma ning 50% sõiduautode arv ning nendega seotud sisendkäibemaksusumma.

TAAVI FINANTS programmi on lisandunud kaubaostu, kuluarve ja kuluaruande ekraanile kaks uut käibemaksutunnust:

1. Autod 50% - käibemaksu osast 50% kannab programm käibemaksu kontole ja 50% lisab kulule. Kuluaruandel tuleb käibemaksu kulusse kantav osa käsitsi sisetada kulule lisaks.

2. Autod 100% - kogu käibemaksu osa kannab programm käibemaksu kontole.

 

Uute käibemaksutüüpide valimiseks tuleb uuendada TAAVI Finants programmi. KMD vormi ning XML faili uuenduse saadame uuel aastal enne 20.01.2015.

Palun uuendage kõigi kasutatavate TAAVI programmide versioone samaaegselt!

Küsimuste tekkimisel palume pöörduda meie konsultantide poole.

Lepingulised kliendid saavad uued versioonid salvestada tasuta. Kliendid, kellel ei ole kehtivat lepingut, saavad soovi korral soetada programmide uued versioonid.

Kõikidele lepingulistele klientidele oleme saatnud sõiduautode käibemaksu teemal täiendava infokirja registreritud e-kirja aadressile.

Teie Taavi Tarkvara.

 


 

 

Seoses KMD lisa INF vormi kehtestamisega alates 01.11.2014 on täiendatud programmi TAAVI FINANTS.

Registreeritud klientidele postitasime 22.oktoobril sellekohase infokirja täpsemate juhenditega.


Tulenevalt Käibemaksuseaduse muudatusest tuleb alates22.12.2014 deklareerida arvete info, juhul kui arve või arvete kogusumma ühe tehingupartneri osas maksustamisperioodil on vähemalt 1000 EUR ilma käibemaksuta.

TAAVI FINANTS programmi on lisandunud kolm uut menüüd:
1.Menüü Aruanded -> Käibedeklaratsioon -> KMD INF A- osa trükk.

Aruandesse tuuakse müügiarved, mis on üle 1000 EUR kliendi kohta kokku ilma käibemaksuta.

2.Menüü Aruanded -> Käibedeklaratsioon -> KMD INF B- osa trükk.

Aruandesse tuuakse ostuarved, mis on üle 1000 EUR hankija kohta kokku ilma käibemaksuta,
näidatakse koos käibemaksuga.

3. KMD XML fail.
Programm koostab jooksva kuu kohta KMD faili finantsprogrammi alamkataloogi ...\KMD\, mida on võimalik importida MTA süsteemi. Enne korrektse faili saatmist tuleb
klientide/hankijate kaartidele lahtrisse 'Reg.nr.' sisestada registrikood neile, kellel see puudub ja kelle arvete kogusumma maksustamisperioodil on üle 1000 EUR. Faili koostamisele eelnevas aruandes tuuakse välja klientide numbrid, kellel puudub registrikood kaardil.

Täiendatud on TAAVI FINANTS programmi kuluaruande rea ekraani kolme lahtriga:
1. Käibemaks
2. Arve kuupäev
3. Arve number

Täiendatud on TAAVI LADU programmi jaemüügi osas jaeklientidele registrikoodi
sisestamise võimalusega.

Palun uuendage kõigi kasutatavate TAAVI programmide versioone samaaegselt!

Küsimuste tekkimisel palume pöörduda konsultantide poole.

Teie Taavi Tarkvara

 

 

 

TAAVI PERSONAL programmist on valminud versioon andmevahetuseks e-maksuameti
töötamise registriga. Registreeritud klientidele postitasime 17.09 sellekohase infokirja.

Lisainfot e-maksuameti töötamise registri kohta leiab Maksu- ja Tolliameti kodulehelt http://www.emta.ee/index.php?id=35283.
Samalt leheküljelt saab alla laadida Töötamise registri kasutamisjuhendi pdf-failina.

 

Andmevahetuse alustamiseks töötamise registriga on esmalt vajalik töötamise registrist eksportida registri jooksvad andmed. Programmis avaneb e-maksuamet menüüpunktist Püsiandmed -> TÖR -> Ava E-maksuamet. Andmete eksportimisek tuleb valida e-maksuameti töötamise registris "Andmete eksportimine csv-formaati".

Vähemalt üks kord tuleks töötamise registri eksportfail laadida ka juhul, kui plaanitakse edaspidi  kasutama hakata X-tee lahendust (Masin-masin liidest), see on vajalik töötamise
registri esialgse seisu ülekandmiseks TAAVI PERSONAL programmi andmebaasi. Täpsema juhendi töötamise registri kasutamise kohta leiavad registreritud kasutajad neile saadetud infokirjast.

 

Masin-Masin (X-tee) liides töötamise registriga on meil jätkuvalt arendamisel. Kui soovite lähiajal selle testkasutusel osaleda, võtke palun ühendust meie klienditoega.

Alates 15. oktoobrist pakume oma klientidele võimalust töötamise registriga ühenduse pidamiseks kasutada Taavi Tarkvara X-tee turvaserverit. Kasutades meie turvaserverit ei ole Teil enam vajalik eraldi firmasisese turvaserveri installeerimine. Huvi korral palume võtta ühendust meie klienditoega, et saada selleteemalised täpsemad juhised.

Oleme tänulikud igasuguse tagasiside eest töötamise registri liidese toimimise kohta.

 

TAAVI PALK versiooniuuendusfaili laadimiseks vajuta siia.

Kui kasutate koos palgaga ka TAAVI PERSONALI, tuleb laadida ka uuendus personaliprogrammile.

TAAVI PERSONAL versiooniuuendusfaili laadimiseks vajuta siia.

Küsimuste korral või kui Te pole saanud juhendit uuenduste laadimiseks, võtke palun meiega ühendust.

Teie Taavi Tarkvara.

 

Seoses käibemaksuseaduse muudatusega tuleb  2014.aasta 20.detsembriks koos käibedeklaratsiooniga esitada uus lisa "KMD INF" klientide osas, kelle käive ületab 1000 eurot. Anname teada, et  meie tarkvaras lisa koostamiseks vajalikud muudatused on töös, vajaliku progammiuuenduse väljastame klientidele oktoobrikuu lõpuks.

Uuel käibedeklaratsiooni lisal kajastatakse juriidilisele isikule, füüsilisest isikust ettevõtjale ning riigi-, valla- ja linnaasutusele väljastatud ning nendelt saadud arvete andmed, millele kauba võõrandaja või teenuse osutaja on märkinud 20% ja 9% käibemaksumääraga maksustatava käibe, kui arve või arvete kogusumma ilma käibemaksuta on maksustamisperioodil ühe tehingupartneri kohta vähemalt 1000 eurot.

Uuendused on tasuta teeninduslepingut omavatele klientidele.

Küsimuste korral võtke palun ühendust oma konsultandiga.