Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 • Käib pidevalt kaasas kõikide uuenduste ja muudatustega palgaarvestuse seadusandluses
 • Automatiseerib ettevõttes kogu töötasude arvestamise keerulise valdkonna
 • Sisaldab muuhulgas automaatse pensionikindlustusmakse kinnipidamise ning liitumise kontrolli pensionikeskusest
 • Sisaldab hulgaliselt aruandeid tasude, kinnipidamiste ja maksude kohta, kokku üle 200 erineva koondi
 • Sisaldab maksuaruandeid ja tõendeid ning statistika aruandeid
 • Lihtsustab ettevõttes seadustest kinnipidamise ning samal ajal annab juhtidele operatiivset teavet töötajate kohta
 • Aitab korrektselt hallata kogu personaliarvestuse nüansirikast valdkonda alates töölepingutest kuni saamata puhkuse päevade arvestuseni välja
 • Sisaldab mugavalt kasutatava töötajate kartoteegi – kõik töötajaga seotud andmed on näha ühelt kaardiltSisaldab töölepingute trükkimise võimalust integreerituna Microsoft Word tarkavaraga
 • On mugav töövahend neile , kes koostavad ettevõtte töötajatele tööajatabeleid
 • Võimaldab saada ülevaate kuu tööpäevade, päevaste-, öiste- ja ületundide kohta, riiklikel pühadel ja nädalavahetustel töötatud töötundide kohta
 • Võimaldab saada ülevaate puudumiste jm. tegevuste kohta , mis vähendavad töötaja tööaega
 • Võimaldab kirjeldada ette tüüprežiimid, mille alusel koostatakse automaatselt töötajale või korraga mitmele töötajale tööajatabel
 • Aitab operatiivselt saada informatsiooni ettevõtte finantsmajandusliku olukorra kohta
 • Sisaldab kõiki raamatupidamise registreid – pearaamat, pank, ostu- ja müügi reskontro, aruandvad isikud jne.
 • Sisaldab lisaks kontoplaanile põhjaliku analüütilise arvestuse võimalusi
 • Võimaldab tööd paralleelselt mitme arvestusaastaga
 • Sisaldab lihtsat raamatupidamislike paranduste tegemise võimalust
 • Sobiv valik kaupade hulgi- ja jaemüügi ning tootmisega tegelevatele firmadele
 • Programmi on võimalik häälestada iga ettevõtte erisustele vastavalt
 • Annab ülevaate kaupade laoseisust, käibest, kasumist nii kaupade, klientide , kui müügimeeste lõikes
 • Võimaldab koostada kõik laos vajaminevad dokumendid – ostu- ja müügitellimus, ostu- ja müügiarve, hinnapakkumine jne.
 • Võimaldab koostada inventuure nii kuu lõpus kui ka kuu keskel ,sh. kaubagruppide kaupa
 • Võimaldab koostada piiramata arv erineva struktuuriga eelarveid kuude ja kvartalite kaupa
 • Ühele eelarve reale on võimalik tuua täitmine kuni 15 konto käivetest
 • Võimaldab tööd paralleelselt mitme arvestuskuu ja aastaga
 • Võimaldab koostada ja jälgida eelarvet nii kogu firma ulatuses, kui eraldi üksikute osakondade kaupa
 • Sisaldab aruandeid kasvavalt, kui ka üksikute kuude ja kvartali kaupa (s.h. eksport Excelisse) eraldi
 • Aruannetes näha eelarve summad, tegelik täitmine ning hälve
 • Sisaldab põhivarade arvestuse koos bilansiväliste varade arvestusega
 • Võimaldab pidada arvestust varade kohta vara liikide , asukohtade, vastutajate ja allüksuste (osakondade) lõikes.
 • Võimaldab arvestada igakuiselt põhivarade amortisatsiooni ning koostada raamatupidamiskanded ettevõtte poolt kasutatavasse finantstarkvarasse
 • Sisaldab paindlikku amortisatsiooniarvestust - võimalik korduvalt arvestada, s.h. eelmistes perioodides
 • Aitab korrastatult säilitada firmade/klientide kohta kogutavat infot, sh. Kohtumised, kõned, dokumendid/lepingud, hinnapakkumised, e - mailid jne.
 • Sisaldab müügikontaktide ajalugu
 • Sisaldab kontaktide ja toimingute registreerimise
 • Integreeritud TAAVI finantsmooduli kliendi- ja arvete registritega
 • Sisaldab erinevaid aruandeid firmade, teostatud tegevuste, tehtud kontaktide kohta
 • Lihtsustab kohtutäiturite tööd täitetoimikute haldamisel ja nendega seotud raamatupidamise korraldamist
 • Võimaldab importida toimikute andmeid Justiitsministeeriumi programmist Täitis
 • Võimaldab märkida toimikutele laekumisi
 • Võimaldab genereerida automaatselt maksekorraldusi võla nõudjale
 • Võimaldab eksportida toimikute lõpetamisi Justiitsministeeriumi programm Täitis
 • Lihtsustab reisibüroode tööd reiside haldamisel
 • Võimaldab operatiivselt saada informatsiooni kõikide korraldatavate reiside kohta, näiteks info kõigi reisile registreerunud reisijate, koostatud Tellimused ja laekunud maksed
 • Sisaldab aruandeid, näiteks etteantud perioodis müüdud tooted või kõik reisile registreerunud inimeste andmed, tellimused, sooritatud maksed
 • Võimalik kasutada integreerituna koos TAAVI Finants programmiga
 • Aitab pidada arvestust lepingu tagasimaksete ja intressi arvestuse kohta ning jälgib lepingu saldot
 • Võimaldab registreerida ja trükkida laenulepinguid
 • Võimaldab genereerida ja trükkida lepingute maksegraafikuid
 • Võimaldab koostada ja trükkida maksegraafiku punktide kohta klientidele arveid
 • Võimaldab koostada Lepingute kohta aruandeid
 • Võimaldab koostada raamatupidamiskandeid TAAVI FINANTS programmi

Finants

TAAVI Finants programmi kasutab hulgaliselt raamatupidajaid , kes on töö käigus tekkinud küsimustega pöördunud oma konsultandi poole. Käesolevasse dokumenti on kogutud arvukate programmi kasutajate poolt esitatud küsimused ning neile antud vastused.

Küsimused on jagatud eraldi kategooriatesse:

 • Algsaldode sisestamine
 • Maksekorralduste koostamine
 • Korduvarvete koostamine
 • Andmete muutmine/parandamine
 • Andmete kontrollimine
 • Pangakanded
 • Kursid
 • Analüütika koodid
 • Kontoplaan ja konto grupid
 • Kontrolli protseduur programmis
 • Aruanded
 • Allüksuste kasutamine
 • Klientide arvestus
 • Käibeandmik
 • Kassa- ja pangaorderid
 • Projektid
 • Väljavõtete importimine
 • Valuutad
 • Tüüplausendid
 • Kujundatavad aruanded
 • Autokanded
 • Kuluarved
 • Kassaorderid

 

Algsaldode sisestamine

Kui alustan programmiga tööd 01.01.2001 , kas võib algsaldod sisestada jaanuari kuusse?

Jah, võib küll. Algsaldod saab sisestad otse käibeandmikku ainult jaanuari kuus. Sel juhul ei tohi valida eelmist aastat ja käivitada protseduuri 'Uus aasta' , mis kannab eelmise aasta detsembri saldod järgmise aasta jaanuari saldodeks, antud juhul on eelmise aasta detsembri saldod nullid ning seetõttu ei tohi aasta lõpetamise protseduuri käivitada.

Kassa – ja panga algsaldode sisestamisel koondkannetena tuleb teade: 'Panga ja kassakontode kanded palun teha vastavas menüüpunktis!' Mida teha?

Kassa – ja pangakandeid tuleb alati sisestada menüüst 'Kassa – ja Pank' , ka algsaldode sisestamisel koondkannetena eelmisesse perioodi.

 

Maksekorralduste koostamine

Kas saab maksekorralduste tegemisel võtta ette arved, millel täna maksetähateg ja korraga maksekorraldused teha ?

Kõikide täna maksta olevate arvete kohta saab koostada aruanded :

 • Kaubaostuarved > printeri nupp > 'Kaubaostuarved tähtaja järgi'
 • Kuluarved > printeri nupp > 'Kuluarved maksetähtaja järgi'
 • Lisaaruanded > 'Kaubaostu&kulu arved tähtajaks'

Nende aruannete alusel tuleb koostada maksekorraldused menüüst 'Kassa- ja Pank' > Pangaorderid . Maksekorralduse sisestamisel kliendile saab valida maksmiseks mitu arvet korraga.

Kuidas saab programmi häälestada elektroonilise maksekorralduse protokolli?

Elektrooniliste maksekorralduste protokoll häälestatakse programmi parameetrites ekraanil 'Failid' . Valige lahtrisse 'Protokolli tüüp' sobiv pangaprogrammi nimi. Juhul, kui Te kasutate mitme erineva panga programme ,siis tuleb valida 'Inifail' (loe lisaks Juhised > Pank > Elektroonilise faili koostamine pangaorderitest ).

Kas saab maksekorraldusi koostada ilma, et ostuarve oleks olemas?

Saab küll . Juhul, kui maksekorralduse koostamisel ei kasutata reskontro kontot , ei ole vaja valida ka klienti ega kliendi arveid.

 

Korduvarvete koostamine

Programmi jooksev periood on juuni, jooksev kuupäev programmi sisenemisel on augusti kuupäev. Soovides teha korduvaravetest arvet juunikuusse teatab programm, et : 'Kuupäev peab olema jooksvast töökuust' ning arvet ei genereeri. Mis on valesti?

Korduvarvetest arvete genereerimisel paneb programm arve kuupäevaks programmi sisenemise kuupäeva. Juhul, kui kuupäev ja programmi jooksev tööperiood ei lange kokku, ei saa programm arveid genereerida, kuna arved satuksid teise tööperioodi. Seetõttu teatabki programm, et '...kuupäev peab olem jooksvast tööperioodist' . Lahendusek son kaks varianti:

 1. Muuta jooksvat tööperioodi .
 2. Siseneda programmi kuupäevaga , millega soovitakse genereerida arveid.

 

Andmete muutmine/parandamine

Kuidas tõsta arveid ühest kuust teise?

Kogu arve tõstmiseks ühest kuust teise tuleb arve sisestada uuesti , valides töökuuks arve esitamise kuu. Kui soovitakse arve ridu kanda erinevate perioodide tuludesse või kuludesse , tuleb arve ridadele sisestada vastavalt , kas kaubaostu või kauba realisatsiooni kuupäevad, mis võivad erineda arve kuupäevast.

Kui muuta konto number kontoplaanis ära, kas muutused kajastuvad kannetel automaatselt või peab kannetel konto ära parandama?

Kontot ei ole kontoplaanist võimalik kustutada, kui kontol on kandeid. Küll aga võimaldab programm kontot muuta . Sel juhul tuleb kannetel konto käsitsi ära parandada.

Juhul, kui kandeid on palju , võib kasutada selleks spetsiaalselt ettenähtud protseduuri menüüst 'Kontonumbrite muutmine', mis muudab konto numbreid kogu andmebaasi ulatuses , sh. eelmistes perioodides.

Programm tuleb käivitada käsureaga WBILANSS.EXE SUPER ning peamenüü SUPER alla tekib vastav menüü.

Kui muuta kandel kontot , kuidas jõuab parandus aruannetesse?

Aruannetes , nagu 'Pearaamat', 'Päevaraamat', 'Konto deebet/kreedit käibed ' , kantakse parandus automaatselt. Aruannetesse, mis koostatakse käibeandmiku pealt, nagu 'Bilanss', 'Kasumiaruanne' ja kujundatavad aruanded, jõuab parandus peale käibeandmiku ümber arvutust.

 

Andmete kontrollimine

Kas on võimalik kontrollida vigaste kannete olemasolu?

Vigaseid kandeid ja ka muid vigu leiab programmis protseduur 'Kontroll', mis käivitub menüüst Tegevused.

 

Pangakanded

Kuidas lisada panga kandele teenustasu , kui parameetrites on kulukonto ja summa määratud?

Kõigepealt tuleb sisestada tavaline panga väljamineku kanne . Seejärel tuleb lisada uus ja samasugune kanne ning muuta programmi poolt pakutud kande number samaks, mis oli tavalisel kandel. Programm teatab, et sellise numbriga kanne on juba olemas ning küsib , kas lisada teine kanne samalt orderilt . Vastuseks tuleb valida jah . Programm täidab automaatselt deebet konto lahtri , summa ning märkused.

Muutsin arveldusarve konto numbri1120 konto numbriks 1121. Kui pangakandel unustan arveldusarve numbri valimata , ütleb programm : 'Ei leidnud kontoplaanist kontot 1120 .' Kas esimene arveldusarve peab alati lõppema numbriga 0?

Ei pea. Antud juhul jäi pangakande lisamisel märkimata arveldusarve number, mis peab olema 1. Programm võtab tühja arveldusarvet , kui numbrit null ,lisab selle parameetrites märgitud pangakonto algusnumbritele , mis antud näites on 112 ning saabki tulemuseks konto numbri1120 , mida aga kontoplaanis enam ei eksisteeri. Juhul, kui esimene arveldusarve ei ole lõpu numbriga null, tuleb pangakande sisestamisel alati valida õige arveldusarve number, antud näites 1.

Miks on vaja teha pangast panka kannete puhul kaks kannet , alguses ühe pangaga ja siis teise pangaga?

Pangaaruanne on programmis eesmärgiga võrrelda panga väljavõtet. Pangaaruanne koostatakse ekraanil oleva lahtri 'Arveldusarve' järgi. Seega selleks, et oleks õiged mõlema panga aruanded, tulebki koostada kaks ühesugust kannet , esimesel kandel on arveldusarve esimese panga oma ja teisel kandel teise panga oma. Teine põhjus on selles, et kui kanda raha ühelt arveldusarvelt teisele, ei pruugi see toimuda samal kuupäeval e. Toimingud ei ole samaaegsed. Võib kasutada ka vahekontot 'Raha teel'. Analoogne on kannete sisestamine kahe kassa vahel ja kassa ja panga vahel.

 

Kursid

Kas valuutakursside faili on võimalik importida?

Ei ole , kuna tavaliselt ei kasutata kõiki valuutakursside tabelis olevaid valuutasid , vaid ainult mõnda ning kursitabelisse tekiks hulgaliselt mittevajalikke kursse.

Iga päev tuleb vajalikud kursid sisestada. Juhul, kui programm ei leia kurssi, küsib ta seda.

Vale kursi kasutamisel tuleb kurss ära parandada ning arved/dokumendid/kande ekraanile uuesti lahti teha, et programm saaks uue eesti krooni summa arvutada.

 

Analüütika koodid

Kuidas kasutada analüütika koode?

Analüütika koode võib kasutada kuluühiku mõistena. Analüütika koodide lõikes ei arvuta programm saldosid , küll aga käibeid. Näiteks võib analüütika koodiks olla üks firma auto, mille kulusid soovitakse jälgida, või näiteks kaubagrupp, mille lõikes soovitakse jälgida nii tulusid , kui kulusid. Analüütika koode võib kandele valida mitu, erinevalt allüksustest ja projektidest, mida saab kandele valida ainult ühe.

 

Kontoplaan ja konto grupid

Juhistes on kirjas, et on võimalik kasutada kontogruppe skeem 2 , aga programmist ei leia neid?

Kuna kahte kontogruppi kasutatakse suhteliselt harva , siis programmi alghäälestusest nad puuduvad . Teist kontogruppi saab programmi juurde häälestada programmi parameetrite ekraanilt 'Lisa 1' tehes lahtrisse 'Kasutusel paralleelselt kaks bilansiskeemi (kontogruppi) ' märke /linnukese. Pärast parameetrite muutmist tuleb programmis käivitada protseduur menüüst File > Andmete hooldus > Baaside kontroll .

Peamenüüsse Registrid tekib uus menüü 'Kontogrupid skeem 2' ning konto kaardile lisalahter , kuhu saab valida teise kontogrupi. Aruannetest on võimalik kasutada :

'Bilanss skeem2'

'Kasumiaruanne skeem 2'

 

Kontrolli protseduur programmis

Mida kontrollib programm konto kaardil oleva tunnuse 'Käibemaksu kontroll' alusel?

Juhul, kui konto kaardile on valitud 'Maksustatakse', siis programm kontrollib , kas kõikidele sellele kontole tehtud kannetele on juurde arvestatud käibemaks. Juhul, kui on valitud 'Ei maksustata', sel juhul kontrollib programm, et kõikidel sellele kontodel tehtud kannetel puuduks käibemaks ning , kui on valitud 'Ei kontrollita' , siis programm ei kontrolli . Kontrollimine toimub , kui on käivitatakse protseduur Kontroll peamenüüst Tegevused.

 

Aruanded

Kuidas jõuavad andmed kontodelt aasta aruannetele?

Aruanded – 'Bilanss' ja 'Kasumiaruanne' kasutavad andmeid käibeandmikust. Seetõttu peab enne aasta aruannete koostamist ümber arvutama ja kontrollima käibeandmiku.

Aruanded 'Pearaamat', 'Päevaraamat ' ja 'Konto deebet/kreedit käibed ' kasutavad andmeid otse kannetelt ning nende koostamiseks ei ole vaja käibeandmiku kontrollida ega ümber arvutada.

Kas on aruannet , kus oleks toodud konto algsaldo , deebet ja kreedit käive ning lõppsaldo?

Tavaliselt kasutatakse selleks aruannet nimetusega 'Pearaamat'.

Mida tähendab aruande pealkirjas märge PVal?

Tähendab, et aruanne on koostatud mitte põhi valuutas, mis on tavaliselt eesti kroon, vaid paralleelvaluutas . Programmi saab häälestada nii, et lisaks eesti kroonile arvutab programm kõik tehingud automaatselt ringi mõneks teiseks valuutaks , näiteks dollariks . Sel juhul nimetatakse dollarit programmis paralleelvaluutaks ja need aruanded, millele on lõppu lisatud märge Pval , koostatakse paralleelvaluutas , mitte eesti kroonis.

 

Allüksuste kasutamine

Kas tohin teha kõikide allüksustega kandeid, kui valitud on 0 allüksus?

Jah. Allüksuse valimine menüüst File -> Allüksuse valik mõjutab ainult seda, millise allüksuse käibeandmikku kuvatakse ekraanile, kannetele võib alati valida masitahes allüsksust , sõltumata , milline on parajasti valitud.

Kui on valitud allüksus number 0-kogu firma kokku ja teha Ümberarvutus , kas siis arvutab programm ümber ka kõikide allüksuste käibeandmikud või peab nad eraldi ümber arvutama?

Ei, selleks on programmis eraldi protseduur menüüs Tegevused -> Allüksused , mis arvutab üle kõikide allüksuste käibeandmikud etteantud perioodis.

Kui koostan arveid, siis arve päises on "allüksus" ja positsioonidel ka. Mis vahe neil on? Kuidas on mõeldud neid kasutada. Mul on sageli ühe arve positsioonidel erinevad allüksused.

Arve päises märgitud allüksust pakub programm kannetele . Juhul, kui arve koosneb erinevate allüksuste tuludest/kuludest, tuleb igale arve reale märkida oma allüksus. Arve päises olev allüksus aitab eristada erinevate allüksuste arveid otse arvete tabelis.

Kas programmis on võimalik kirjeldada nii, et üks allüksus koosneb mitmest erinevast allüksusest?

Jah. Eelnevalt tuleb kõik allüksused kirjeldada allüksuste registris. Allüksuste struktuur tuleb sisestada menüüst Registrid > Allüksuste struktuur . Ülemisse lahtrisse tuleb valida peaallüksus ning alumisse lahtrisse alamallüksus. Näiteks , kui allüksuse number 100 alla kuuluvad allüksused 101 ja 102 , siis Allüksuste struktuuri tabelisse tuleb lisada kaks rida :

Peaallüksus 100 – alamallüksus 101

Peaallüksus 100 – alamallüksus 102

 

Klientide arvestus

Kuidas saab võrrelda kliendisaldosid pearaamatuga , näiteks müügireskontro saldot bilansi konto saldoga?

Reskontro aruandeid saab koostada menüüst Aruanded > Reskontrod.

Esmalt tuleb valida konto, ning kui kliendid on ekraanil, siis tuleb teha printeri nupukesel hiireklõps . Ekraanile tuuakse valik Koondaruanne või Detailne aruanne. Detailsesse aruandesse tuuakse iga kliendi kohta kanded, millest kliendi saldo kujunes. Koondaruandesse üksikuid kandeid ei tooda. Juhul, kui reskontro saldo ei ühti käibeandmiku saldoga, tuleb käivitada protseduur menüüst Tegevused -> Kliendisaldod -> parem hiireklõps -> Uued salod , mis arvutab üle kliendisaldod ning seejärel käivitada ka käibeandmiku ümberarvutus, mille ajal programm kontrollib ise , et reskontro saldo oleks sama , mis bilansi konto saldo ning juhul, kui ei ole, toob ekraanile vastava teate.

Kas igale kliendile tuleb teha eraldi alamkonto?

Ei tule. Taavi programmis tuleb luua igale reskontrole oma konto , millele koondatakse kõikide klientide saldod , kellega on tehtud sellel kontol tehinguid. Kliendid tuleb sisestada ainult klientide registrisse ning arve või mistahes muu dokumendi sisestamisel tuleb valida klient . Klienti saab valida ainult neile kannetele, millel kasutatakse reskontro kontosid e. , mis on klienti mõõtvad, näiteks konto 'Hankijatele tasumata arved' või 'Ostjatelt laekumata arved'.

Analoogselt tuleb käituda ka aruandvate isikutega.

Kliendi kaardi avamisel näitab programm kliendi saldot. Kas on võimalik koostada mõnda aruannet, mis näitaks, millest see saldo koosneb?

Aruande saab koostada ,kui kliendi kaardil teha parem hiireklõps nii, et tekib menüü, milles esimene valik on Aruanne . Hiireklõps aruandel alustab aruande koostamist . Sisestage kuupäev , millest alates arvlemisi soovite vaadata.

Mida tähendab kliendi saldo aruandes lause : 'Väljaspool perioodi arvestatud KM realisatsioonilt'?

Tähendab, et arve sisestamise periood ei lange kokku arve kuupäevaga , mis tähendab, et ka realisatsiooni kuupäev võib olla erinev. Näiteks on arve sisestatud aprilli , realisatsiooni kuupäev on aprill , kuid arvele on lõplik kuupäev sisestatud mai kuusse . Sel juhul ei lähe realisatsiooni kuupäev ja arve lõplik kuupäev kokku, st. Võib tekkida probleem käibedeklaratsiooni kontrollimisel.

Kliendi kaardilt koostatud saldo ei tule välja, kui lahutan arvete summast kassa- ja panga kanded , mis on valesti?

Juhul, kui saldo aruande alusel arvutatud saldo ei ole sama, mis aruandes, on tehtud kliendile kandeid, milledes on kasutatud mõlemal pool /nii deebetis, kui kreeditis/ reskontro kontosid . Sel juhul läheb summa arvete summasse sisse, kuid saldot ei teki . Kahe erineva reskontro konto vahelised kanded tuleb teha läbi vahekonto. Kliendile tehtud kandeid / konteeringuid / on kõige lihtsam kontrollida kliendikaardilt ekraanilt 'Kuu kanded'.

 

Käibeandmik

Millal tuleb käibeandmikku ümber arvutada, kas peale iga kande sisestamist või ainult kuu lõpus?

Käibeandmikku tuleb ümber arvutada siis, kui soovitakse koostada Bilanssi ja Kasumiaruannet e. Lõpetada kuu arvestust. Peale iga kande sisestamist ei ole vaja käibeandmikku ümber arvutada , aruanded Pearaamat, Päevaraamat, 'Konto deebet/kreedit kanded' , 'Maksmata/võlgu arved' jne. Kasutavad andmeid konkreetsete kannete ja arvete pealt.

Kas on kuidagi lihtsalt võimalik vaadata, millistest kannetest käibeandmikus summeeritud konto käive koosneb?

Jah. Tuleb vastava käibe veerus ja konto real teha topelt hiireklõps ning ekraanile tuuakse kõik kanded, millest käive koosneb. Kui soovite liikuda kandele , tuleb teha kandel topelt hiireklõps. Kui soovite aruannet trükkida, siis tuleb teha printeri nupukesel hiireklõps.

Miks ei jõua käibeandmikku realisatsioonikanne kauba müügi arvelt?

Kaubamüügi ja kaubaostu arvetel saab igale reale märkida kuupäeva , millal kaup ostseti või teenus osutati . Ilmselt on kuupäev tühi või märgitud mõnda teise perioodi. Lahtri nimi on 'Kaup üle antud / teenus osutatud'.

Käibeandmiku ümberarvutamisel programm teatab, et 'Saldos 'Ostjate laekumata arved viga kahepoolses saldos. ...' Mida teha?

Käibeandmiku ümberarvutamise ajal programm kontrollib, kas reskontro bilansi konto saldo on võrdne klientide saldoga reskontros. Antud juhul need kaks summat ei ole võrdsed. Põhjuseks võib olla:

 1. Kliendisaldod on kuu lõpus ümberarvutamata , menüü Tegevused > Kliendisaldod > Parem hiireklõps > Uued saldod
 2. Kandel, kus on kasutatud reskontro kontot, ei ole valitud klienti / kliendi number on null /.

Kontrollimiseks võib kasutada kahte varianti . Kas lisada klient numbriga null ning siis on tema kaardil kanded kohe näha või käibeandmikus avada reskontro kanded ekraanile ning kui kliendi nime pole kande taga, ongi kanne käes.

Viga võib alguse saanud olla ka algsaldodest . Kontrollige, kas reskontro klientide algsaldo on sama summa, mis bilansi kontol.

 

Kassa- ja pangaorderid

Mis vahe on kassa ja pangaorderitel ja kannetel?

Ordereid tuleb koostada sel juhul kui neid on vaja kas trükkida või koostada elektrooniline fail pangaprogrammi importimise jaoks. Kui seda ei ole vaja teha , võib koostada kohe kassa või panga kande . Orderitest saab koostada kanded , vt. Parem hiireklõps kannetel , ning kanneteks tehtud orderid kustutatakse orderite nimekirjast. S.t. orderites on ainult need , mis on kanneteks koostamata. Olulisim vahe on ehk see, et orderid ei kajastu kannetes /pearaamat, päevaraamat, käibeandmik jne., nimetatud aruannetes kajastuvad ainult kanded.

Näitena võiks tuua maksekorralduse, mis on küll koostatud ja trükitud, kuid pole pangast n.ö. läbi läinud mistahes põhjusel.

 

Projektid

Kuidas kasutada projekte?

Projekti kood on analoogne analüütika koodiga , kuid vahe on selles, et kandele saab valida vaid ühe projekti koodi. Projektide kohta saab koostada 'Projekti kasumiaruanne' t mimg kõiki kujundatavaid aruandeid / Aruanded > Aruannete kujundus.

 

Väljavõtete importimine

Kas on võimalik pangaväljavõtet importida Taavi programmi?

Jah. Pangaväljavõtete importimist saab teostada menüüst 'Kassa ja Pank' > 'Maksete import'. Eelnevalt tuleb väljavõte salvestada faili vastavas panga programmis.

 

Valuutad

Meie firma saab kuus umbes 10 valuutaarvet. Kas oleks vaja programmist valuuta versiooni?

Valuuta versiooni on vaja juhul ,kui soovitakse jälgida klientide valuuta saldosid. Valuutaversioon toob endaga kaasa selle, et iga kande sisestamisel tuleb sisestada ka valuuta, mis on tülikas, kui enamus kandeid toimub eesti kroonides / kande valuutaks tuleb valida eek ja kursiks 1.00 /. Valuutaversiooni plussiks on lisaks klientidele valuuta saldode jälgimisele ka automaatsed kasumi/kahjumi arvestused kursi muutustest panga – ja kassakontodel.

Kliendi kaardil näitab programm , et kliendil on valuutas saldo, aga eesti kroonis ei ole . Mis on valesti?

Ilmselt on kliendile sisestatud eesti krooni kanne. Ühele kliendile võib sisestada kandeid ainult ühes valuutas. Parandage kanne valuuta kandeks.

Valuutaarve tasumisel tuleb kursivahe arve ja makse kuupäeva kursside vahest. Programm moodustab automaatselt lausendi, kus täidetud on deebet, kreedit on tühi. Kuhu peab kreedit konto sisestama?

Kasum/kahjum kursivahest kontod tuleb panna parameetritesse ekraanile kontod lahtritesse fin.tulud ja fin.kulud. Kursivahe kasumi/kahjumi kanne tehakse Tegevused > Autokanded. Kui sinna sai kanne tehtud enne, kui kontod olid parameetritesse pandud, siis ümberarvutused ei täida tühja kasumi/kahjumi konto kohta. Sel juhul tuleb , kas arve uuesti märkida või autokandesse ise käsitsi valida kasumi/kahjumi konto.

 

Tüüplausendid

Kuidas ja kus ma saan kasutada kirjeldatud tüüplausendeid?

Tüüplausendeid saab kasutada näiteks Finantsdokumentide sisestamisel , kui kande lisamisel kasutada klahvi F7- Tüüplausend. Programm toob ekraanile sisestatud tüüplausendid, milledest tuleb valida sobiv. Liikuge lausendi reale ja klõpsake nupukest 'Vali'. Programm täidab kande tüüplausendiga. Analoogselt saab tüüplausendeid valida ka arvetele ja kassa/panga kannetel (F6-Konteering).

 

Kujundatavad aruanded

Kas kujundatavaid aruandeid saab nii trükkida, et oleks näha, mis kontod on pandud?

Jah, saab küll. Selleks tuleb vastav aruanne ekraanile tuua menüüst Aruanded > Aruannete kujundus ning kui aruanne on ekraanil, siis tuleb printeri nupukesel hiireklõps.

 

Autokanded

Kas saab teha autokande, mis jagaks käibe laiali analüütikate lõikes vastavalt osalusele ? Näit. ühikud A, B & C, millest A osalus 17%, B 33% ja C 50%. Iga kuu tuleks ühe/või mitme/konto käive jagada laiali teistele kontodele vastavalt osalusprotsendile.

Jah, saab küll . Selleks tuleb sisestada analüütika koodid koos osaluse suurusega menüüsse Registrid > Analüütika > Autokande proportsioonid , pannes proportsiooni lahtrisse suuruse , st. Küsimuses toodud näite põhjal numbrid 10,20 ja 30. Programm arvutab ise välja protsendi , liites suurused kokku ja leides iga koodi osalusprotsendi. Autokannetesse /Registrid > Autokanded/ tuleb lisada uus autokanne , milles tuleb lahtrid täita järmgiselt:

Konto - konto, mille käivet /saldot jagama hakatakse

Protsent - tuleb märkida –4 /miinus 4/

Ülejäänud lahtrid tuleb täita analoogselt tavalise autokande kirjeldusega (vt. Juhised > Registrid > Automaatlausendid ).

 

Kuluarved

Firma saab kuluarveid kuu alguses, millede kulu on eelmise perioodi oma. Kuidas saab Taavis sisestada arve ühte kuusse ja kulu teise kuusse?

Sellised kuluarved tuleb sisestada menüüst Arved > Kaubaost ning igale arve reale märkida kulutuse tegelik kuu. Arve tuleb sisestada sellesse perioodi, mis on arve kuupäevaga määratud. Näiteks Firma saab telefoni arveid iga kuu alguses eelmise kuu eest, siis arve tuleb sisestada perioodi, mis on arvel märgitud arve kuupäevaga, kulu rea sisestamisel tuleb lahtrisse 'Kaup kätte saadud / teenus osutatud' märkida kulu tekkimise tegelik periood, tavaliselt eelmine kuu.

 

Kassaorderid

Kuidas saab väljamineku orderile valida mitu kulukontot deebetisse?

Kassaordereid kasutatakse ainult väljatrükkimise eesmärgil, seetõttu saab orderile valida ainult ühe deebet konto. Kassaorderilt ei lähe konteeringud käibeandmikku . Kui kassaorderi alusel koostatakse kassakanne , siis sealt lähevad konteeringud käibeandmikku ning siis tuleb kassakandest moodustada liitkanne kasutades klahvi F7-Liitkanne, millele saab sisestada mistahes arvu kandeid. Juhul, kui kassaorderit trükkida pole vaja, võib kohe koostada kassakande.