Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 • Käib pidevalt kaasas kõikide uuenduste ja muudatustega palgaarvestuse seadusandluses
 • Automatiseerib ettevõttes kogu töötasude arvestamise keerulise valdkonna
 • Sisaldab muuhulgas automaatse pensionikindlustusmakse kinnipidamise ning liitumise kontrolli pensionikeskusest
 • Sisaldab hulgaliselt aruandeid tasude, kinnipidamiste ja maksude kohta, kokku üle 200 erineva koondi
 • Sisaldab maksuaruandeid ja tõendeid ning statistika aruandeid
 • Lihtsustab ettevõttes seadustest kinnipidamise ning samal ajal annab juhtidele operatiivset teavet töötajate kohta
 • Aitab korrektselt hallata kogu personaliarvestuse nüansirikast valdkonda alates töölepingutest kuni saamata puhkuse päevade arvestuseni välja
 • Sisaldab mugavalt kasutatava töötajate kartoteegi – kõik töötajaga seotud andmed on näha ühelt kaardiltSisaldab töölepingute trükkimise võimalust integreerituna Microsoft Word tarkavaraga
 • On mugav töövahend neile , kes koostavad ettevõtte töötajatele tööajatabeleid
 • Võimaldab saada ülevaate kuu tööpäevade, päevaste-, öiste- ja ületundide kohta, riiklikel pühadel ja nädalavahetustel töötatud töötundide kohta
 • Võimaldab saada ülevaate puudumiste jm. tegevuste kohta , mis vähendavad töötaja tööaega
 • Võimaldab kirjeldada ette tüüprežiimid, mille alusel koostatakse automaatselt töötajale või korraga mitmele töötajale tööajatabel
 • Aitab operatiivselt saada informatsiooni ettevõtte finantsmajandusliku olukorra kohta
 • Sisaldab kõiki raamatupidamise registreid – pearaamat, pank, ostu- ja müügi reskontro, aruandvad isikud jne.
 • Sisaldab lisaks kontoplaanile põhjaliku analüütilise arvestuse võimalusi
 • Võimaldab tööd paralleelselt mitme arvestusaastaga
 • Sisaldab lihtsat raamatupidamislike paranduste tegemise võimalust
 • Sobiv valik kaupade hulgi- ja jaemüügi ning tootmisega tegelevatele firmadele
 • Programmi on võimalik häälestada iga ettevõtte erisustele vastavalt
 • Annab ülevaate kaupade laoseisust, käibest, kasumist nii kaupade, klientide , kui müügimeeste lõikes
 • Võimaldab koostada kõik laos vajaminevad dokumendid – ostu- ja müügitellimus, ostu- ja müügiarve, hinnapakkumine jne.
 • Võimaldab koostada inventuure nii kuu lõpus kui ka kuu keskel ,sh. kaubagruppide kaupa
 • Võimaldab koostada piiramata arv erineva struktuuriga eelarveid kuude ja kvartalite kaupa
 • Ühele eelarve reale on võimalik tuua täitmine kuni 15 konto käivetest
 • Võimaldab tööd paralleelselt mitme arvestuskuu ja aastaga
 • Võimaldab koostada ja jälgida eelarvet nii kogu firma ulatuses, kui eraldi üksikute osakondade kaupa
 • Sisaldab aruandeid kasvavalt, kui ka üksikute kuude ja kvartali kaupa (s.h. eksport Excelisse) eraldi
 • Aruannetes näha eelarve summad, tegelik täitmine ning hälve
 • Sisaldab põhivarade arvestuse koos bilansiväliste varade arvestusega
 • Võimaldab pidada arvestust varade kohta vara liikide , asukohtade, vastutajate ja allüksuste (osakondade) lõikes.
 • Võimaldab arvestada igakuiselt põhivarade amortisatsiooni ning koostada raamatupidamiskanded ettevõtte poolt kasutatavasse finantstarkvarasse
 • Sisaldab paindlikku amortisatsiooniarvestust - võimalik korduvalt arvestada, s.h. eelmistes perioodides
 • Aitab korrastatult säilitada firmade/klientide kohta kogutavat infot, sh. Kohtumised, kõned, dokumendid/lepingud, hinnapakkumised, e - mailid jne.
 • Sisaldab müügikontaktide ajalugu
 • Sisaldab kontaktide ja toimingute registreerimise
 • Integreeritud TAAVI finantsmooduli kliendi- ja arvete registritega
 • Sisaldab erinevaid aruandeid firmade, teostatud tegevuste, tehtud kontaktide kohta
 • Lihtsustab kohtutäiturite tööd täitetoimikute haldamisel ja nendega seotud raamatupidamise korraldamist
 • Võimaldab importida toimikute andmeid Justiitsministeeriumi programmist Täitis
 • Võimaldab märkida toimikutele laekumisi
 • Võimaldab genereerida automaatselt maksekorraldusi võla nõudjale
 • Võimaldab eksportida toimikute lõpetamisi Justiitsministeeriumi programm Täitis
 • Lihtsustab reisibüroode tööd reiside haldamisel
 • Võimaldab operatiivselt saada informatsiooni kõikide korraldatavate reiside kohta, näiteks info kõigi reisile registreerunud reisijate, koostatud Tellimused ja laekunud maksed
 • Sisaldab aruandeid, näiteks etteantud perioodis müüdud tooted või kõik reisile registreerunud inimeste andmed, tellimused, sooritatud maksed
 • Võimalik kasutada integreerituna koos TAAVI Finants programmiga
 • Aitab pidada arvestust lepingu tagasimaksete ja intressi arvestuse kohta ning jälgib lepingu saldot
 • Võimaldab registreerida ja trükkida laenulepinguid
 • Võimaldab genereerida ja trükkida lepingute maksegraafikuid
 • Võimaldab koostada ja trükkida maksegraafiku punktide kohta klientidele arveid
 • Võimaldab koostada Lepingute kohta aruandeid
 • Võimaldab koostada raamatupidamiskandeid TAAVI FINANTS programmi

Personal

TAAVI Personali programmi kasutab hulgaliselt personali töötajaid , kes on töö käigus tekkinud küsimustega pöördunud oma konsultandi poole. Käesolevasse dokumenti on kogutud arvukate programmi kasutajate poolt esitatud küsimused ning neile antud vastused.

Küsimused on jagatud eraldi kategooriatesse:

 • Aruanded
 • Ametikohad
 • Ametirühma kood (ISCO)
 • Töölepingud
 • Staaz
 • Puhkus
 • Isikukaart
 • Varaline vastutus
 • Töötajate arv
 • Tabeli numbrid
 • Seos palga- ja personaliprogrammi vahel
 • Töötajate pildid
 • Õiguste piiramine

 

Aruanded

Mis vahe personaliprogrammi lisaaruannete all olevatel aruannetel ning aruannetel, millel on lõpus tärn?

Tärniga aruanded arvestavad ajalugu. Näiteks on vaja Teil aasta tagust töötajate koosseisu allüksuste kaupa , siis tärniga aruanded arvestavad aasta taguse seisuga, millises allüksuses sel hetkel inimene töötas . Tavalised aruanded võtaksid aluseks selle allüksuse , mis hetkel töötaja kaardil on.

Tekkis väike küsimus seoses TAAVI personali programmi kasutamisega , nimelt aruanne 'Töötajate aruanne' annab mulle jätkuvalt sellesse kõiksugu juba ammu kustutatud kaartides olevaid nimesid ning andmeid.

Ilmselt on märkimata töötajate kaartidele töölt lahkumise kuupäev .

Lahkumine märgitakse töötaja lisaandmetesse > Tööleping > lõpetamine .

 

Ametikohad

Registrid > Ametikohad menüüs on ametikoha kaardil nupuke 'Vaata ametikoha kirjeldust' . Vajuta palju tahad, ei näita!

Selleks , et ametikoha kirjeldust oleks võimalik vaadata, tuleb ta enne koostada.

Ametikoha kirjeldusi võib koostada word programmi kasutades. Seejärel tuleb ametikoha ekraanil lahtrisse 'Ametikirjelduse fail' valida arvutisüsteemist vastav word dokument. Valimiseks tuleb teha parem hiireklõps . Seejärel on võimalik kasutada nupukest 'Vaata ametikoha kirjeldust' , mille tulemusena käivitub programm word ning ekraanil näidatakse ametikoha kirjeldust.

 

Ametirühma kood (ISCO)

Ei saa aru , kuidas jõuab töötaja kaardile ametirühma kood (ISCO).

ISCO ametirühma kood tuleb valida Ametikoha kaardile menüüst

Registrid > Ametikohad . Ametikoht tuleb märkida töötaja kaardilt Lisainfo nupukesest menüüst Tööleping > Tingimused. Ametirühma kood (isco kood) kantakse töötaja kaardile ekraanile 'Palk'.

 

Töölepingud

Kuidas trükkida Taavi personalist töölepinguid ?

Töölepingu trükkimiseks tuleb lisada töötajale read Lisainfo menüüst :

Tööleping > Tingimused – töölepingu üldtingimused

Tööleping > Palk - palgatingimused

Tööleping > Trükk – muud vajalikud tekstid

Töölepingu trükkimiseks tuleb avada Trükk ekraan ning teha nupukesel Prindi hiireklõps.

Meie asutuses on väljatöötatud oma töölepinguvorm . Kas Teie personaliprogrammi on seda kuidagi võimalik sisse viia?

Töölepingute jm. aruannete kujundmaiseks on vaja omada R&R Report WRITER programmi . Soovi korral võite programmi soetada Taavi Tarkvara kaudu. Juhul, kui töölepingu vormi ei ole vaja pidevalt muuta , tuleb kõne alla variant, et Taavi Tarkvara kujundab Teile lepingu Teile lepingu vormi Teie näidise alusel.

Saatke lepinguvorm kas faksi või emailiga ning teatage oma andmed, kuhu ja kuidas lepinguvorm tagasi toimetada.

Töötajale sisestati uus töölepingu tingimus 1.juulist, kus muutus ametikoht ja jaoskond. Pärast seda pole teda aruannetes, kui võtta aruanne varasema seisuga. Samuti tekib see inimene ka uute kindlustatute nimekirja. Mida teha?

Selline asi juhtus, kuna uue lepingu tingimuse sisestamisel kandis programm töötaja kaardile tööle tuleku kuupäevaks uue lepingu tingimuse kuupäeva.

Uues versioonis on lisatud juurde kuupäev , mis väldib sellise situatsiooni tekkimist.

Kasutatakse kolme kuupäeva :

Töölepingu kuupäev – töölepingu sõlmimise kuupäev

Tööle alates - tööle tuleku kuupäev

Kehtib alates - leping kehtib alates , lepingu tingimused kehtivad alates)

Need kuupäevad peab täitma igal juhul ka siis , kui on lisatud lihtsalt uus tingimus .

Kui ma olen teinud töötajale töölepingu lõpetamise ja selle pärast ära kustutanud, siis töötaja kaardile töösuhte ekraanile jääb see kuupäev alles ('lahkunud...').

Selleks , et lahkumiskuupäeva töötaja kaardil tühjaks teha, tuleb töölepingu lõpetamise kaardil lahkumise kuupäev tühjaks teha ja alles seejärel võib kustutada terve rea . Enne rea kustutamist tuleks kontrollida, kas lahkumise kuupäev läks tühjaks.

Kui töötajal on alguses tähtajaline tööleping ja see muutub hiljem tähtajatuks. Kas teha uus leping? Seaduse järgi seda vist ei peaks tegema.

Tuleb lisada uus rida töötaja Lisainfosse menüüsse Tööleping -> Tingimused näidates ära , et leping on 'määramata ' lahtris 'Tingimuste tähtaeg'.

 

Staaz

Mis on vahet lahtritel 'firmasse tööle ' ja ' firmastaaži algus' ?

"Firmasse tööle" kuupäev ja kuupäev , millest alates hakatakse lugema firmas töötamise aega ei pruugi alati kokku langeda. Üldjuhul on need kuupäevad samad.

Tööle tuleku kuupäeva alusel koostatakse töötajate aruanded , mis kontrollivad , kas aruande koostamisel etteantava kuupäeva seisuga oli töötaja tool või mitte.

Firmastaaži alguskuupäevaga saab korrigeerida firmastaazi pikkust juhul, kui töötajal on staazi katkestusi.

Firmastaaži pikkus tuuakse ära aruandes 'Töötajate tööstaaz'.

 

Puhkus

Kuidas arvutab programm perioodi , mille eest puhkust saadakse?

(Puhkuspäevad / Aasta puhkuse pikkus)*365 = päevade arv , mille eest puhkust saadi.

Päevade arv, mille eest puhkust saadi liidetakse eelmise perioodi lõppkuupäevale juurde ning saadakse uus lõppkuupäev .Alguskuupäevaks on eelmise korralise puhkuse lõppkuupäev.

Kuidas sisestada töötajatele puhkussaldosid ,et jooksev võlg oleks õige?

Programmi paarmeetrite esimesel ekraanil on lahter 'Puhkusevõlasaldo kuupäev' , kuhu tuleb sisestada kuupäev , mis seisuga kõigile töötajatele on välja arvutatud võla saldod . Sellest kuupäevast alates tuleb sisestada korrektselt kõikidele töötajatele puhkusperioodid.

Töötaja kaardil ,ekraanil 'töösuhe' on lahter 'puhkusvõla algsaldo' , kuhu tuleb võla saldo sisestada. Ning lahtrisse 'puhkuste saldo' tuleb sisestada puhkuse päevad, mis on selleks momendiks puhatud / kui ei ole võimalik ajaloo algusest sisestada kõikidele töötajatele tegelikke puhkusperioode/.

Aruandena soovitame kasutada "Puhkuse võlg etteantud saldokpv.".

Kas personaliprogramm arvestab ka seda, millise perioodi eest puhkus on? Kas selle perioodi peab ise sisestama või võetakse automaatselt see periood, kus on puhkamata jäänud puhkusepäevi?

Perioodi, mille eest puhkus on määratud , arvutab programm välja , kui esimesele korralisele puhkusele sisestada kuupäev , millise perioodi eest alates puhkus määrati.

Edaspidi korralise puhkuse sisestamisel kannab programm eelmiselt kaardilt lõpu kuupäeva alguskuupäevaks ning arvutab automaatselt uue lõpu kuupäeva.

Kui inimene on haiguslehele jäänud puhkuse ajal, kas programm arvutab ise puhkuse pikendamise ja haiguspäevad puhkusest maha?

Sel juhul tuleb parandada puhkusperiood ja lisada uus puhkusperiood siis, kui ajutise töövõimetuse leht on lõppenud, seda muidugi juhul, kui töötaja edasi puhkab. Samuti tuleb lisada ajutise töövõimetuse periood.

 

Isikukaart

Kas Taavi Personalis on olemas ka seadustele vastav töötaja isikukaart?

Jah, on küll . Töötaja isikukaardi vaatamiseks/trükkimiseks tuleb avada töötaja kaart ning teha hiireklõps "prindi" nupul , ekraanile tuuakse töötaja isikukaart . Printimiseks tuleb teha hiireklõps printeri nupul (ekraani ülaosas paremal servas).

Kas on olemas mingi hea aruanne, mida saaks arhiivis säilitada ja kus oleksid kõikvõimalikud andmed töötaja ühe aasta tasude, kinnipidamiste, puhkuse ja haiguspäevade kohta? Millist aruannet soovitate arhiivi jaoks välja trükkida?

TAAVI Personali programmis on selleks otstarbeks töötaja isikukaart , kuhu

kantakse töötaja kõik andmed , ka puhkusperioodid . Töötaja isikukaardi koostamist nõuab ka seadusandlus.

Ajutise töövõimetuse kohta on eraldi aruanne 'Ajutine töövõimetus töötaja'.

Kõik mis seostub tasudega ja kinnipidamistega , tuleb palgaprogrammist trükkida.

 

Varaline vastutus

Kas personaliprogrammi saab kuhugi sisestada varasid, mis on inimesele antud kasutada (näiteks auto, mobiiltelefoni, arvuti jne).

Töötaja Lisainfos eraldi menüü Varaline vastutus.

Tabelisse saab märkida :

 • kuupäeva alates millest vara on inimesele antud
 • vara kirjelduse
 • märkused
 • vara maksumuse

Aruanne varade kohta on "Varaline vastutus" .

 

Töötajate arv

Kuidas toimub töötajate arvu arvestus. Kui näiteks programm on ostetud 70-le töötajale. Kas koos kustutatud ja lahkunud töötajatega võib kokku olla 70 töötajat ?

Loetakse aktiivseid töötajaid , s.t. neid , kes on aktiivses nimekirjas .

Kui töötajad on kantud "Kustutatud töötajate " registrisse , siis neid töötajate arvu sisse ei loeta.

 

Tabeli numbrid

Kui personalis sisestada töötaja ja tema tabelinumbrit muuta, siis palka uute töötajate registrisse tuleb seda ühte töötajat niimitu korda kui palju on tema tabelinumbrit muudetud.

Taavi palgaprogrammis ja personaliprogrammis käib töötajate arvestus tabelinumbrite alusel.

Kaks sama nimega töötajat peavad ju kuidagi erinevalt kajastuma .

Kui personaliprogrammis muuta tabelinumber ära , siis programm leiab , et sellist tabelinumbrit enne polnud, järelikult on uus töötaja ning lisab ta palgaprogrammi uute töötajate nimekirja.

Tabelinumbri muutmiseks palgaprogrammis on olemas lausa eraldi protseduur, mis muudab tabelinumbri ka kõikidel siiani arvestatud tasudel. Seetõttu ei ole tabelinumbrite muutmine niisama lihtne tegevus ja võib kaasa tuua palju segadust.

Enne programmi juurutamist tuleks tabelinumbrite süsteem läbi mõelda, et neid ei oleks hiljem vaja kogu aeg muuta.

 

Seos palga- ja personaliprogrammi vahel

Kuidas toimub andmete kopeerimine/uuendamine Palga ja Personali vahel. Kas "by default" peetakse Personali andmeid "õigemaks" juhul, kui andmed erinevad? Kas on võimalik määrata, kumba pidi andmete uuendamine mingite kindlate inforidade osas alati toimub?

Andmevahetus toimub ainult ühte pidi – personalist > palgaprogrammi, mis tähendab, et õigeks loetakse personali andmed.

Eraldi ei ole võimalik määrata millal ja mis andmeid üle kantakse. Andmete ülekandmine toimub pidevalt ja automaatselt.

 

Töötajate pildid

Sooviksime programmi sisestada ka töötajate fotod pildiformaadiga *.jpg, kuid programm aktsepteerib ainult *.bmp formaati.

Programmi parameetrite esimesel ekraanil tuleb märkida linnuke lahtrisse "fotodena erinevad failiformaadid" . Samas on siis vaja kopeerida lisafaile taavi personali kataloogi . Näiteks WinXP ja Win7 soovivad juurde nviewlib.dll ja WinNT puhul läheb vaja nviewl16.dll . Mõlemad failid on Taavi Tarkvara ftp serveris olemas.

Õiguste piiramine

Kas personaliprogrammis on võimalik piirata kasutaja õigusi ? Oleks tarvis ,et kasutaja ei näeks palgaandmeid.

Töötaja kaardi ekraanide keelamiseks on olemas nn. Kasutajatasemed.

Välja on töötatud erinevad variandid :

Keelatakse 'Palgaandmed'

Keelatakse 'Palgaandmed' , 'Töösuhe'

Näidatakse ainult 'Üldandmed' , 'Dokumendid' , 'Haridus'

Näidatakse 'Üldandmed' , 'Dokumendid'

Näidatakse 'Üldandmed'

Täpsemalt ei hakkaks siinkohal näpunäiteid jagama , pöörduge oma konsultandi poole.