Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 • Käib pidevalt kaasas kõikide uuenduste ja muudatustega palgaarvestuse seadusandluses
 • Automatiseerib ettevõttes kogu töötasude arvestamise keerulise valdkonna
 • Sisaldab muuhulgas automaatse pensionikindlustusmakse kinnipidamise ning liitumise kontrolli pensionikeskusest
 • Sisaldab hulgaliselt aruandeid tasude, kinnipidamiste ja maksude kohta, kokku üle 200 erineva koondi
 • Sisaldab maksuaruandeid ja tõendeid ning statistika aruandeid
 • Lihtsustab ettevõttes seadustest kinnipidamise ning samal ajal annab juhtidele operatiivset teavet töötajate kohta
 • Aitab korrektselt hallata kogu personaliarvestuse nüansirikast valdkonda alates töölepingutest kuni saamata puhkuse päevade arvestuseni välja
 • Sisaldab mugavalt kasutatava töötajate kartoteegi – kõik töötajaga seotud andmed on näha ühelt kaardiltSisaldab töölepingute trükkimise võimalust integreerituna Microsoft Word tarkavaraga
 • On mugav töövahend neile , kes koostavad ettevõtte töötajatele tööajatabeleid
 • Võimaldab saada ülevaate kuu tööpäevade, päevaste-, öiste- ja ületundide kohta, riiklikel pühadel ja nädalavahetustel töötatud töötundide kohta
 • Võimaldab saada ülevaate puudumiste jm. tegevuste kohta , mis vähendavad töötaja tööaega
 • Võimaldab kirjeldada ette tüüprežiimid, mille alusel koostatakse automaatselt töötajale või korraga mitmele töötajale tööajatabel
 • Aitab operatiivselt saada informatsiooni ettevõtte finantsmajandusliku olukorra kohta
 • Sisaldab kõiki raamatupidamise registreid – pearaamat, pank, ostu- ja müügi reskontro, aruandvad isikud jne.
 • Sisaldab lisaks kontoplaanile põhjaliku analüütilise arvestuse võimalusi
 • Võimaldab tööd paralleelselt mitme arvestusaastaga
 • Sisaldab lihtsat raamatupidamislike paranduste tegemise võimalust
 • Sobiv valik kaupade hulgi- ja jaemüügi ning tootmisega tegelevatele firmadele
 • Programmi on võimalik häälestada iga ettevõtte erisustele vastavalt
 • Annab ülevaate kaupade laoseisust, käibest, kasumist nii kaupade, klientide , kui müügimeeste lõikes
 • Võimaldab koostada kõik laos vajaminevad dokumendid – ostu- ja müügitellimus, ostu- ja müügiarve, hinnapakkumine jne.
 • Võimaldab koostada inventuure nii kuu lõpus kui ka kuu keskel ,sh. kaubagruppide kaupa
 • Võimaldab koostada piiramata arv erineva struktuuriga eelarveid kuude ja kvartalite kaupa
 • Ühele eelarve reale on võimalik tuua täitmine kuni 15 konto käivetest
 • Võimaldab tööd paralleelselt mitme arvestuskuu ja aastaga
 • Võimaldab koostada ja jälgida eelarvet nii kogu firma ulatuses, kui eraldi üksikute osakondade kaupa
 • Sisaldab aruandeid kasvavalt, kui ka üksikute kuude ja kvartali kaupa (s.h. eksport Excelisse) eraldi
 • Aruannetes näha eelarve summad, tegelik täitmine ning hälve
 • Sisaldab põhivarade arvestuse koos bilansiväliste varade arvestusega
 • Võimaldab pidada arvestust varade kohta vara liikide , asukohtade, vastutajate ja allüksuste (osakondade) lõikes.
 • Võimaldab arvestada igakuiselt põhivarade amortisatsiooni ning koostada raamatupidamiskanded ettevõtte poolt kasutatavasse finantstarkvarasse
 • Sisaldab paindlikku amortisatsiooniarvestust - võimalik korduvalt arvestada, s.h. eelmistes perioodides
 • Aitab korrastatult säilitada firmade/klientide kohta kogutavat infot, sh. Kohtumised, kõned, dokumendid/lepingud, hinnapakkumised, e - mailid jne.
 • Sisaldab müügikontaktide ajalugu
 • Sisaldab kontaktide ja toimingute registreerimise
 • Integreeritud TAAVI finantsmooduli kliendi- ja arvete registritega
 • Sisaldab erinevaid aruandeid firmade, teostatud tegevuste, tehtud kontaktide kohta
 • Lihtsustab kohtutäiturite tööd täitetoimikute haldamisel ja nendega seotud raamatupidamise korraldamist
 • Võimaldab importida toimikute andmeid Justiitsministeeriumi programmist Täitis
 • Võimaldab märkida toimikutele laekumisi
 • Võimaldab genereerida automaatselt maksekorraldusi võla nõudjale
 • Võimaldab eksportida toimikute lõpetamisi Justiitsministeeriumi programm Täitis
 • Lihtsustab reisibüroode tööd reiside haldamisel
 • Võimaldab operatiivselt saada informatsiooni kõikide korraldatavate reiside kohta, näiteks info kõigi reisile registreerunud reisijate, koostatud Tellimused ja laekunud maksed
 • Sisaldab aruandeid, näiteks etteantud perioodis müüdud tooted või kõik reisile registreerunud inimeste andmed, tellimused, sooritatud maksed
 • Võimalik kasutada integreerituna koos TAAVI Finants programmiga
 • Aitab pidada arvestust lepingu tagasimaksete ja intressi arvestuse kohta ning jälgib lepingu saldot
 • Võimaldab registreerida ja trükkida laenulepinguid
 • Võimaldab genereerida ja trükkida lepingute maksegraafikuid
 • Võimaldab koostada ja trükkida maksegraafiku punktide kohta klientidele arveid
 • Võimaldab koostada Lepingute kohta aruandeid
 • Võimaldab koostada raamatupidamiskandeid TAAVI FINANTS programmi

Pohivara

TAAVI Põhivara programmi kasutab hulgaliselt raamatupidajaid , kes on töö käigus tekkinud küsimustega pöördunud oma konsultandi poole. Käesolevasse dokumenti on kogutud arvukate programmi kasutajate poolt esitatud küsimused ning neile antud vastused.

Küsimused on jagatud eraldi kategooriatesse:

 • Põhivara parendamine
 • Põhivara arhiiv
 • Töö alustamine programmiga
 • Põhivara mahakandmine
 • Amortisatsiooni arvestamine

 

Põhivara parendamine

Kuidas peaksin käituma , kui soovin põhivara parendada? Kandsin kaardi arhiivi, kuid mida pean põhikaardiga edasi tegema?

Põhivara kaardile tuleb sisestada uus soetamismaksumuse kuupäev ja summa (vanale soetamissummale tuleb juurde liita uus parendatud summa) . Põhivara kaardile tuleb arhiivi kaardilt kanda üle ka kulumi summa, mis oli selleks hetkeks kui kaart kanti arhiivi . Seejärel tuleb tabulaatoriga lahtrid üle käia , et programm arvutaks uue kuu amortisatsiooni summa ja uue amortisatsiooni lõppemise kuupäeva. Juhul, kui on vajadus arvestada amortisatsiooni eelmistes perioodides, võtab programm aluseks arhiivi kaardi. Alates uuest soetamiskuupäevast võetakse amortisatsiooni arvestamise aluseks põhivara kaardil olevad andmed.

 

Põhivara arhiiv

Kandsin põhivara arhiivi ning kogemata kustutasin ära põhivara õige kaardi . Kas peaks põhivara lihtsalt uuesti lisama nimekirja?

Arhiivist saab põhivarasid tagasi kanda tavalisse nimekirja. Selleks peate asuma arhiivi kaardi rea peal ning parema hiire klõpsu alt on võimalik valida "Taasta põhivahend".

Olen kandnud ühte põhivara kaarti 2 korda arhiivi ühe kuupäevaga . Kas arhiivist tohib kaarte kustutada?

Jah ,arhiivist võib kaarte kustutada.

Kontrollige , kas asute ikka õige arhiivi kaardi peal , et ei kustuks vale kaart ning põhivara arhiivi ei jääks lünka.

 

Töö alustamine programmiga

Kuidas alustada programmiga tööd , kui meie firma alustas tegevust 5 aastat tagasi ning sellest ajast alates oleme soetanud ka põhivarasid?

Põhivara kaardile saab märkida kaks kuupäeva :

 1. Põhivara arvele võtmise kuupäev – millal põhivara tegelikult soetati e. See kuupäev võib olla 5 aasta tagune .
 2. Soetamismaksumus seisuga – kuupäev, millest alates alustatakse programmiga amortisatsiooni arvestamist ( kuu esimene kuupäev ) .

Lahtrisse '...on ' tuleb sisestada põhivara summa, millega ta soetati .

Lahtrisse ' kulum' tuleb sisestada põhivara kulum selleks kuupäevaks , mis sisestati lahtrisse 'soetamismaksumus seisuga'.

 

Põhivara mahakandmine

Kuidas mahakandmist eemaldada?

Mahakandmise eemaldamine toimub samuti , nagu peale märkimine – põhivarade nimekirjas parem hiireklõps ja siis 'Mahakandmise eemaldamine'.

 

Amortisatsiooni arvestamine

Sooviks amortisatsiooni arvestada täiseurodes. Kas see on Taavis võimalik?

On küll võimalik . Programmi parameetrite 1.ekraanil tuleb märkida linnuke lahtrisse

"Arvestada kuuamortisatsioon täiseuros" .

Kandsin jooksval kuul põhivara maha, kuid programm arvutab talle ikka amortisatsiooni?

Programmi parameetrite 3.ekraanil on võimalik määrata , kas soovitakse põhivara

mahakandmise kuul arvutada amortisatsiooni või mitte.