Nagu kõikide töötajate puhul, tuleb ka alaealiste töötajate puhul enne töötaja tööle lubamist selgitada välja millised ohud töös ja töökeskkonnas esineda võivad ning panna paika meetmed nende ohtude vältimiseks või vähendamiseks.