Töötuse trendide jälgimisel saab tugineda kahele allikale: töötukassa registriandmed ja statistikaameti poolt Eesti tööjõu-uuringu (ETU) raames kogutavad andmed. Kuigi mõlemad allikad kirjeldavad sama nähtust, on nende vahel lisaks sarnasusele ka erinevusi, millele püüamegi järgnevalt tähelepanu pöörata.

Lugege blogist miks erinevad statistikaameti tööjõu-uuringu töötute ja töötukassa registreeritud töötute trendid. 

https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/valdkonnad/tooelu/tooturg/statistikaamet-ja-tootukassa-mida-naitavad-tootuse-andmed#Statistikaameti-toojouuuring-0

Edasi loe: https://www.tootukassa.ee/et/uudised/tootukassa-ja-statistikaamet-mida-naitavad-tootuse-andmed