30. mail võttis Euroopa Komisjon vastu teatise, milles selgitatakse vääramatu jõu ja erandlike asjaolude kasutamist Euroopa Liidu põllumajandussektoris ettenägematute ja äärmuslike ilmastikunähtuste korral.

Selgituse eesmärgiks on tagada äärmuslikest ilmastikunähtustest mõjutatud põllumajandustootjatele kindlus seoses nende ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) toetustega, tagades samal ajal, et riiklikud haldusasutused kohaldavad neid ühetaoliselt kogu liidus. 

Edasi loe: https://www.koda.ee/et/uudised/euroopa-komisjon-selgitas-vaaramatu-jou-kasutamist-pollumajanduses