Ettevõtete huvi jälgida töökeskkonnas toimuvat nii turva-, vastavus- kui ka muudel kaalutlustel on kasvamas. Sellises olukorras on paratamatu, et tööandjate huvid põrkuvad töötajate privaatsussfääriga. Millistel tingimustel on jälgimisvahendite kasutamine töökeskkonnas lubatud ja mida seejuures silmas pidada?

Edasi loe: https://www.sekretar.ee/uudised/2024/06/04/kaamerad-tookeskkonnas-oiguslikud-piirid-ja-praktilised-soovitused