Eesti seadus võimaldab leppida töötajaga kokku kohustuses mitte töötada tööandja konkurendi juures või mitte tegutseda tööandjaga samal majandus- või kutsetegevuse alal. Ameeriklased leidsid aga, et taoliste piirangute keelamine parandab innovatsiooni, kirjutab Rando Maisvee.

Töölepingutes laialdaselt kasutatavat konkurentsipiirangut on asutud seaduse jõuga keelustama. Eestis sellist plaani ei ole. Siiski kasutatakse teisi võtteid töötajate liikuvuse pidurdamiseks ja seeläbi investeeringute kaitsmiseks. Sealjuures peaksid ettevõtjad hoiduma omavahelistest kokkulepetest, mille eesmärk või mõju on palgataseme hoidmine ja üksteise töötajate värbamata jätmine.

Edasi loe:https://www.err.ee/1609361171/rando-maisvee-tootajate-konkurentsipiirangud-eestis-nii-pea-ei-kao