Majandusministeeriumis (MKM) valminud eelnõu annab võimaluse leppida töötajaga lisaks tavapärastele töötundidele kokku kuni kümne lisatöötunni tegemises nädala jooksul.

MKM-ist kooskõlastusringile saadetud töölepinguseaduse eelnõu kohaselt saab lisatundides kokku leppida töötajaga, kes omandab põhi-, kesk- või kõrgharidust, on vanaduspensioniealine või jäänud enne tähtaega pensionile, on vähenenud töövõimega või kellele kollektiivleping näeb ette paindliku tööaja kokkuleppe sõlmimise võimaluse.

Edasi loe: https://www.err.ee/1609361426/mkm-tahab-seadusemuudatusega-toolepinguid-paindlikumaks-muuta