Eesti Maksumaksjate Liidul on tavaks tähistada iga-aastaselt maksupööripäeva. Sel aastal saabus maksupööripäev 4. mail (124. päev). 

2024. aasta maksukoormuseks kujuneb 33,8% SKPst, mis on 0,5% võrra kõrgem kui 2023. aastal: https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/eecf6951-4ce2-4c7b-89f3-7c4dd0779bec/2024.-aasta-riigieelarve-seadus

Kuidas arvutatakse?

Edasi loe: https://maksumaksjad.ee/maksu-uudised/2024-aastal-oli-maksupooripaev-4-mail/