Tööinspektsioon tuletab suvise koolivaheaja eel meelde, et alaealist tööle võttes on tööandjal vaja suhelda nii lapse enda kui ka tema esindajaga, kelleks on üldjuhul lapsevanem.

Kuna alla 18-aastastel isikutel on piiratud teovõime, siis kohalduvad nendele ka piirangud iseseisvalt tehinguid teha. Üheks võimalikuks tehinguks võib seejuures olla ka töölepingu sõlmimine, mis eeldab alaealise seadusliku esindaja nõusolekut.

Edasi loe: https://majandus.postimees.ee/8018692/tooinspektsioon-alaealist-toole-vottes-tuleb-suhelda-ka-tema-vanemaga