Kuna ühistranspordiseadus ei nõua taksojuhina töötajatelt eesti keele oskuse tõendamist, on selle kontroll ebaühtlane: Tallinn kutsub teenindajakaardi taotlejad vestlusele, mitmed omavalitsused annavad loa keeleoskust kindlaks tegemata. Keeleamet suhtub olukorda kriitiliselt, kuid keeleseaduse muudatusi ette valmistav haridusministeerium ei pea muret laialdaseks.

Tallinnas taksoga sõitjad satuvad sageli olukorda, kus taksojuhtide eesti keele oskus jätab soovida või on sootuks olematu ning ette tuleb juhte, kes ei ole suutelised ka inglise ega vene keeles infot vahetama.

Edasi loe: https://www.err.ee/1609335972/ebauhtlased-nouded-taidavad-tanavad-umbkeelsete-taksojuhtidega