Ehkki kõigis ministeeriumites ja ametites on olemas hulk kommunikatsioonispetsialiste, ostavad nad igal aastal kommunikatsiooniteenuseid ka sisse ning summa, mis riik hangetega tellitavate kampaaniate ja muude selliste teenuste peale kulutab, ulatub miljonite eurodeni.

Eesti riigiasutustes ja põhiseaduslikes institutsioonides ning riigi sihtasutustes ja äriühingutes töötab sadu kommunikatsiooniga tegelevaid inimesi, kuid lisaks sellele on tavaline, et kommunikatsiooniteenuseid ostetakse hangetega sisse.

Edasi loe: https://www.err.ee/1609333563/riigiasutused-ostavad-miljonite-eurode-eest-kommunikatsiooni-teenuseid