Majandus- ja infotehnoloogiaminister allkirjastas määruse muudatused, millega on elektritööde valdkonnas edaspidi võimalik kompetentsust tõendada vaid kutsetunnistusega ning senine pädevustunnistus kaob. Kaob dubleerimine kahe erineva süsteemiga. Uued nõuded elektri- ja käidutööde tegijatele hakkavad kehtima 1. jaanuarist 2031.