Nii tööandjale kui ka töötajale tuttavaks olukorraks on see, kui töötaja või tema laps on haigestunud ning töötajal ei ole seetõttu võimalik tööle tulla. Ka koroonaviirusesse haigestumise korral on töötajal võimalik jääda haiguslehele või hoolduslehele. Haigushüvitist oleks võimalik saada ka siis, kui inimese suhtes on kehtestatud kohustuslik karantiin.

Edasi loe:
https://tervis.postimees.ee/6928605/advokaat-selgitab-miks-ei-saa-karantiinis-olemise-aja-eest-haigushuvitist?_ga=2.114369543.1865933972.1584539575-1667673634.1559723378