Märtsis ja aprillis kontrollis Tööinspektsioon Eesti põhi- ja kutsekoole, kus õpetatakse puidu- ja metallitööd. Kahjuks selgus, et tehnoloogiaklasside ohutus on kohati väga puudulik. Masinad olid kaitseseadisteta, kemikaalid märgistamata, puudus hädaseiskamislüliti jne. Kas tõesti tahame sellist töökultuuri ja arusaama tööohutusest oma lastele juurutada?