Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on koostanud eelnõu, millega soovib luua soolise võrdsuse ja võrdsete võimaluste seaduse, mis kohustab tööandjaid soolist võrdsust ja võrdseid võimalusi aktiivselt, süstemaatiliselt ja eesmärgistatult edendama. Koda esitas ministeeriumile täiendava arvamuse, kus tõime välja mitmeid eelnõus esinevaid probleeme.  

Uus seadus nõuab suuri kulusid
Plaaniva seadusega soovitakse laiendada võrdsusvoliniku ja tema kantselei pädevust, mis mõistagi vajab ka täiendavaid ressursse ja lisaraha. Eelnõu seletuskirjas on välja toodud, et pädevuse laiendamise tõttu on riigieelarvest alates 2026. aastast vaja ca 400 000 eurot aastas, millega kaetakse viie ametikoha ning lisanduvate tegevuste kulu.

Edasi loe: https://www.koda.ee/et/uudised/vordsusvoliniku-padevuse-laiendamine-ebamoistlikult-kulukas