Õigusaktides ei ole ühest vastust küsimusele, kas suvepäevadel juhtunud õnnetus on tööõnnetus. Püüame siiski mingi selgituse leida.

Õnnetusjuhtumi uurimise käigus tuleb tööandjal võtta otsustades, kas tervisekahjustus on saadud tööõnnetuse tagajärjel, aluseks töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 22 lõige 1. Selle kohaselt on tööõnnetus töötaja tervisekahjustus või surm, mis toimus tööandja antud tööülesannet täites või muul tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal. Tööõnnetusena ei käsitata tervisekahjustust või surma, mis toimus loetletud juhtudel, kuid mis ei ole põhjuslikus seoses töötaja töö või töökeskkonnaga.

si loe; https://www.sekretar.ee/uudised/2024/06/25/kas-suvepaevadel-juhtunud-onnetus-on-tooonnetus