CV.ee tööturu kiiruuringust selgub, et 75,6% eestlastest on kogenud tööstressi, 53% on tundnud ärevust ja 42% läbipõlemist. Võrreldes eelmise aastaga, mil tööstressi koges 78%, pole tulemused oluliselt paranenud, mis näitab, et töökeskkond mõjutab endiselt tugevalt töötajate vaimset tervist.

Edasi loe: https://majandus.postimees.ee/8048452/selgus-millal-eestlased-uletootamise-lopetavad