Õpilaste suvepuhkuse ajal töötatakse koolides agaralt, et sügiseks klassi ette õpetajaid leida. Eriti suurtes raskustes on maakoolid.

Kui õpetajat ei leia, ei jää klassiruum tühjaks, vaid tuleb vaadata asendusõpetajate, lastevanemate või juba töötavate õpetajate poole.

Edasi loe: https://epl.delfi.ee/artikkel/120216765/opetaja-leidmine-on-toeline-peavalu-koolid-uritavad-enne-oppeaasta-algust-vabu-ametikohti-taita