Euroopa Kohus tegi 2. märtsil 2023 otsuse, mis muudab Eesti senist praktikat töö- ja puhkeaja nõuete rakendamisel ning võib avaldada mõju ettevõtetele, kus töötajad teevad tööd graafiku alusel.