Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 • Käib pidevalt kaasas kõikide uuenduste ja muudatustega palgaarvestuse seadusandluses
 • Automatiseerib ettevõttes kogu töötasude arvestamise keerulise valdkonna
 • Sisaldab muuhulgas automaatse pensionikindlustusmakse kinnipidamise ning liitumise kontrolli pensionikeskusest
 • Sisaldab hulgaliselt aruandeid tasude, kinnipidamiste ja maksude kohta, kokku üle 200 erineva koondi
 • Sisaldab maksuaruandeid ja tõendeid ning statistika aruandeid
 • Lihtsustab ettevõttes seadustest kinnipidamise ning samal ajal annab juhtidele operatiivset teavet töötajate kohta
 • Aitab korrektselt hallata kogu personaliarvestuse nüansirikast valdkonda alates töölepingutest kuni saamata puhkuse päevade arvestuseni välja
 • Sisaldab mugavalt kasutatava töötajate kartoteegi – kõik töötajaga seotud andmed on näha ühelt kaardiltSisaldab töölepingute trükkimise võimalust integreerituna Microsoft Word tarkavaraga
 • On mugav töövahend neile , kes koostavad ettevõtte töötajatele tööajatabeleid
 • Võimaldab saada ülevaate kuu tööpäevade, päevaste-, öiste- ja ületundide kohta, riiklikel pühadel ja nädalavahetustel töötatud töötundide kohta
 • Võimaldab saada ülevaate puudumiste jm. tegevuste kohta , mis vähendavad töötaja tööaega
 • Võimaldab kirjeldada ette tüüprežiimid, mille alusel koostatakse automaatselt töötajale või korraga mitmele töötajale tööajatabel
 • Aitab operatiivselt saada informatsiooni ettevõtte finantsmajandusliku olukorra kohta
 • Sisaldab kõiki raamatupidamise registreid – pearaamat, pank, ostu- ja müügi reskontro, aruandvad isikud jne.
 • Sisaldab lisaks kontoplaanile põhjaliku analüütilise arvestuse võimalusi
 • Võimaldab tööd paralleelselt mitme arvestusaastaga
 • Sisaldab lihtsat raamatupidamislike paranduste tegemise võimalust
 • Sobiv valik kaupade hulgi- ja jaemüügi ning tootmisega tegelevatele firmadele
 • Programmi on võimalik häälestada iga ettevõtte erisustele vastavalt
 • Annab ülevaate kaupade laoseisust, käibest, kasumist nii kaupade, klientide , kui müügimeeste lõikes
 • Võimaldab koostada kõik laos vajaminevad dokumendid – ostu- ja müügitellimus, ostu- ja müügiarve, hinnapakkumine jne.
 • Võimaldab koostada inventuure nii kuu lõpus kui ka kuu keskel ,sh. kaubagruppide kaupa
 • Võimaldab koostada piiramata arv erineva struktuuriga eelarveid kuude ja kvartalite kaupa
 • Ühele eelarve reale on võimalik tuua täitmine kuni 15 konto käivetest
 • Võimaldab tööd paralleelselt mitme arvestuskuu ja aastaga
 • Võimaldab koostada ja jälgida eelarvet nii kogu firma ulatuses, kui eraldi üksikute osakondade kaupa
 • Sisaldab aruandeid kasvavalt, kui ka üksikute kuude ja kvartali kaupa (s.h. eksport Excelisse) eraldi
 • Aruannetes näha eelarve summad, tegelik täitmine ning hälve
 • Sisaldab põhivarade arvestuse koos bilansiväliste varade arvestusega
 • Võimaldab pidada arvestust varade kohta vara liikide , asukohtade, vastutajate ja allüksuste (osakondade) lõikes.
 • Võimaldab arvestada igakuiselt põhivarade amortisatsiooni ning koostada raamatupidamiskanded ettevõtte poolt kasutatavasse finantstarkvarasse
 • Sisaldab paindlikku amortisatsiooniarvestust - võimalik korduvalt arvestada, s.h. eelmistes perioodides
 • Aitab korrastatult säilitada firmade/klientide kohta kogutavat infot, sh. Kohtumised, kõned, dokumendid/lepingud, hinnapakkumised, e - mailid jne.
 • Sisaldab müügikontaktide ajalugu
 • Sisaldab kontaktide ja toimingute registreerimise
 • Integreeritud TAAVI finantsmooduli kliendi- ja arvete registritega
 • Sisaldab erinevaid aruandeid firmade, teostatud tegevuste, tehtud kontaktide kohta
 • Lihtsustab kohtutäiturite tööd täitetoimikute haldamisel ja nendega seotud raamatupidamise korraldamist
 • Võimaldab importida toimikute andmeid Justiitsministeeriumi programmist Täitis
 • Võimaldab märkida toimikutele laekumisi
 • Võimaldab genereerida automaatselt maksekorraldusi võla nõudjale
 • Võimaldab eksportida toimikute lõpetamisi Justiitsministeeriumi programm Täitis
 • Lihtsustab reisibüroode tööd reiside haldamisel
 • Võimaldab operatiivselt saada informatsiooni kõikide korraldatavate reiside kohta, näiteks info kõigi reisile registreerunud reisijate, koostatud Tellimused ja laekunud maksed
 • Sisaldab aruandeid, näiteks etteantud perioodis müüdud tooted või kõik reisile registreerunud inimeste andmed, tellimused, sooritatud maksed
 • Võimalik kasutada integreerituna koos TAAVI Finants programmiga
 • Aitab pidada arvestust lepingu tagasimaksete ja intressi arvestuse kohta ning jälgib lepingu saldot
 • Võimaldab registreerida ja trükkida laenulepinguid
 • Võimaldab genereerida ja trükkida lepingute maksegraafikuid
 • Võimaldab koostada ja trükkida maksegraafiku punktide kohta klientidele arveid
 • Võimaldab koostada Lepingute kohta aruandeid
 • Võimaldab koostada raamatupidamiskandeid TAAVI FINANTS programmi

Ladu

Arvukad TAAVI Lao programmi kasutajad on töö käigus tekkinud küsimustega pöördunud oma konsultandi poole. Käesolevasse dokumenti on kogutud lao programmi kasutajate poolt esitatud küsimused ning neile antud vastused.

Küsimused on jagatud eraldi kategooriatesse:

 • Kaubakoodid
 • Kliendikaart
 • Kauba kaart
 • Laoseis
 • Parameetrid
 • Müügitellimused
 • Ostutellimused
 • Erisisestused
 • Arvete koostamine
 • Ostuarved
 • Eriväljastused
 • Tootmine
 • Saajad
 • Maksmise märkimine
 • Omahind
 • Aruanded
 • Ladu ja raamatupidamine
 • Jaemüük
 • Ribakoodilugeja

 

Kaubakoodid

Kas kaubagruppide puhul on võimalik kasutada positsioonide kaupa summeerimist?

Programmi juurde kuuluvad standardaruanded koostavad vahesummad pea – ja alamgruppide ja kaubakoodide kaupa .Erinevate positsioonide järgi vahesummade koostamiseks tuleb luua eraldi aruanded / kliendispetsiifilised aruanded/.

Kuidas oleks kasulik koostada kaubakoode?

Taavi laoprogrammi kaubakood koosneb kolmest osast :

Peagrupp – koosneb 2 sümbolist

Alamgrupp – koosneb 3 sümbolist

Kaubakood – kuni 16 sümbolit

Eelpool toodust võib järeldada , et kauba grupid tuleks koostada selliselt, et peagrupp kokku näitaks sisuliselt vajalikku tulemust ning alamgruppide summad näitaks samuti sisulist tulemust. Näiteks laoseisu aruandesse tuuakse välja peagrupi laoseis ja alamgruppide laoseis, samuti müügiaruannetesse.

Mingil juhul ei ole vaja kaubakoode koostada eraldi ladude või hankijate või tootjate kaupa. Taavi laoprogrammis on hankijatele ja tootjatele eraldi lahtrid kauba kaardil., mis võimaldavad koostada hankijate ja tootjate järgi koondeid, sõltumata, milline on kaubakood.

Näiteks.

Peagrupid : televiisorid ja raadiod .

Televiisorite alamgrupid : diagonaal 20, diagonaal 21, diagonaal 23 jne.

Sel juhul saab müügiaruannetest teada, kui palju müüdi kokku televiisoreid , palju oli neist diagonaaliga 20 , 21 jne. Ning eraldi tuuakse välja konkreetse televiisori mudel.

 

Kliendikaart

Kliendi kaardil on väli meie arveldusarve . Kas arvetele trükitakse üks arveldusarve?

Standardsetele arve vormidele trükitakse arveldusarved programmi parameetrite lehel nr.16 sisestatud arveldusarved ja panga nimed. Vajadusel on võimalik kujundada arve vormid, milledele võetakse arveldusarve number kliendi kaardilt. Arve vormid kooskõlastatakse igal konkreetsel juhul kliendiga ning sageli kujundatakse arved täpselt selliselt, nagu klient soovib.

Kliendi kaardil on väli passiivne . Kuidas see mõjub?

Kui märkida lahtrisse linnuke, kaob klient klientide nimekirjast ära, kuid jääb füüsiliselt andmebaasi alles. Kliente ei tohi nimekirjast kustutada, kuna arved /dokumendid/ on neile kunagi registreeritud.

Kuidas kasutada kliendi kaardil ekraani 'Valikud'?

Ekraani 'Valikud' abil saab kliendi jagada rühmadeks. Näiteks valiknimekiri , kellele saadetakse jõulukaart. Valiknimekirjade alusel on võimalik näiteks trükkida ümbrike kleepsudele aadresse.

Klientidel on lepingutega määratud erinevad makseajad , kuhu need tuleks sisestada?

Makseaeg tuleb sisestada kliendi kaardile lahtrisse Makseaeg .

 

Kauba kaart

Kus peaks asuma kauba foto fail?

Kui tegu on programmiga, mida kasutavad mitu kasutajat e. Võrguversiooniga , siis selleks ,et foto oleks kõigile nähtav, tuleb ta salvestada võrgu kettale, mida näevad kõik tööjaamad. Juhul, kui ei ole tegu võrguversiooniga, võivad fotod asuda ka tööjaama kõvakettal.

Kui muuta kauba kaardi kauba hind ära, kas siis uutele arvetele pakutakse uut hinda muutmise momendist?

Jah. Tehtud arvetel säilib hind, mis sel momendil arvele pandi, uutele arvetele pakub programm uue hinna.

Mis tähendus on kaubakaardil oleval lahtril Hinnakirjas ja tellimises?

Tellimustele ja arvetele kaupade valimisel on mitu võimlaust, üks neist on Lisa toode , mille valimisel tuuakse ekraanile kaupade tabel . Sellesse tabelisse tuuakse ainult need kaubad, mille kaardil on märge lahtris Hinnakirjas ja tellimistes.

Kuidas mõjutab programmi tööd, kui täita kauba kaardil lahter Hooajasoodustus?

Kui kauba kaardil on lahter täidetud, siis programm pakub arvele selle võrra väiksema hinna seni, kuni lahtris on protsent olemas.

 

Laoseis

Kas saab vaadata laoseisu kõikidele ladudele koos?

Kaup ei vähenda laoseisu juhul, kui arvel on:

 • 'Kaup välja' lahtris vale kuupäev
 • 'Kaup välja' lahtris tühi kuupäev
 • valitud vale ladu
 • väljamineku reale valitud vale ladu

 

Parameetrid

Millised on ohud, kui parameetreid muuta?

Programmi parameetrid juhivad otseselt programmi tööd, seetõttu ei tohiks neid muuta enne, kui on konsultandiga nõu peetud. Näiteks kontode muutmine toob kaasa selle, et eelmiste perioodide arvete avamisel konteeritakse käibed uutele kontodele /kui periood pole suletud/. Mitte kontodega seotud parameetrite muutmine toob kaasa programmi käitumise muutumise, millega tuleb sel juhul arvestada.

 

Müügitellimused

Müügitellimuste mailiga saatmisel tuleb teade SMTP server määramata . Kuidas määrata?

Tellimuste ja arvete mailiga saatmiseks tuleb määrata maili serveri aadress. Programmi parameetrite 17.lk. on vaja märkida :

SMTP serveri aadress – näiteks mail.online.ee

Saatja emaili aadress

Saatja nimi emailis – firma / isiku nimi , kes emaili saadab

Carbon copy aadressile

E-maili attachmenti formaat – valige , kas RTF või PDF formaat /pdf nõuab uuemat versiooni R&R 'ist – aruannete käivitusmoodulist/.

Tellimuse kauba real on märkuse lahter. Kuidas seda kasutada?

Märkuse lahtrit võib kasutada mistahes teksti sisestamiseks ning vajadusel võib lahtri ka tellimuse vormile lisada / kujundada uus tellimuse vorm või lisada kasutusel olevale vormile/. Ka arvel iga kauba reale on võimalik sisestada mistahes tekst märkuste lahtrisse, mida saab vajadusel arve vormile välja trükkida.

Kas on võimalik tehtud samme tagasi võtta, näiteks , kui tellimusest on arve moodustatud, siis seda ära kustutada ning tellimus muuta uuesti tagasi täitmata tellimuseks?

Jah . Kõigepealt tulekski arve ära kustutada /kui see pole kliendile välja saadetud/.

Seejärel avada tellimus ning valida parema hiireklahvi alt Jooksva rea tellimus täidetud / Kogu tellimus täidetud . Ekraanile tuuakse jooksev kuupäev , tühjendage kuupäev ning ok nupukesel hiireklõps tühjendab nii Tellimus täidetud lahtri, kui Kantud saatelehele lahtri. Sellega on taastatud algseis, kus tellimus on uuesti täitmata tellimusena üleval.

Mida teeb tellimusel parem hiireklahv > Korrigeeri protsendi võrra?

Korrigeerib kõikide kaupade hindu etteantud protsendi võrra. Kui soovitakse alandada hindu, siis tuleb sisestada - märk ja protsent, näiteks –10.00 . Sama võimalus on olemas ka arvetel.

Kas tellimuse kuupäev on tellimuse vastuvõtmise kuupäev või kuupäev, millal tuleb kaup kätte anda?

Tellimuse kuupäev on tellimuse vastu võtmise kuupäev . Kuupäev , millal kaup tuleb kliendile kätte anda , märgitakse igale kauba reale eraldi – Tellitud , kuna klient võib ühe tellimusega tellida kaupu erinevateks kuupäevadeks.

Mis vahe on kaupade lisamisel + märgist Eraldi kaup ja Lisa kaup?

Esimesel juhul saab ka hinda määrata, teisel juhul saab määrata ainult kuupäeva ja kogust.

 

Ostutellimused

Milleks kasutatakse ostutellimusel ekraani Transport?

Ekraanile transport saab märkida kauba transportimisega seotud informatsiooni, näiteks :

Tarnetingimus

Vedaja

Väljastatud

Laaditud

Kuidas eemaldada ostutellimuse reale sisestatud Kohal kuupäeva?

Kõiki ostutellimuse reale sisestatud kuupäevi /kinnitus, saadetud , kohal, saatelehele/ saab eemaldada analoogselt nende sisestamisele. Parem hiireklõps F7 – jooksev rida kohal. Ekraanile tuleb lahter jooksva kuupäevaga . Kustutage kuupäev tühjaks ja ok nupukesel hiireklõps teeb Kohal kuupäeva tühjaks.

 

Erisisestused

Kas erisisestuselt ei teki raamatupidamisse kandeid?

Ei teki. Kanded tekivad ostu- ja müügiarvetelt , eriväljastuse saatelehelt ning sisekäivete saatelehtedelt. Erisisestus on vajalik sel juhul, kui kaup saabub lattu, kuid saabumine ei ole seotud ei ostuarve, inventuuri ega sisesaatelehega. Seetõttu ei koostata ka raamatupidamise kandeid.

 

Arvete koostamine

Kuidas lisada aktsiisi ja transpordi kulu?

Parem hiireklõps > Lisa aktsiis / Lisa transport.

Mida tähendab müügitellimuse ja arve koostamisel Ainult tellitud kaubad ja Kogu kauba nimekiri?

Tellimuste ja arvete koostamisel saab kaupu valida kasutades nupukest 'Lisa tooted'. Ekraanile tuuakse kaupade tabel, millesse saab sisestada tellitud/ostetud kauba koguseid. Juhul, kui tellimusele/arvele on koguseid juba palju sisestatud, võib ära kaduda ülevaade, mis kaup on sisestatud ja mis sisestamata. Sel juhul võibki kasutada nupukest 'Ainult tellitud ' . Ekraanile tuuakse tabel, kus on ainult need kaubad, millele on kogused sisestatud. Tagasi kogu kauba tabelisse saab , kui teha nupukesel 'Kogu kauba nimekiri' hiireklõps.

Mis vahe on arvel ja saatelehel?

Programmi standardversioonis asuvad arved ja saatelehed samas tabelis 'Kuu müügiarved'. Programmi saab häälestada erinevalt , vastavalt kliendi vajadustele, näiteks:

 1. Dokumendi kuupäevaga toimuvad kõik tehingud – koostatakse arve, arvestatakse käibemaks ning kaup läheb laost välja . Sel juhul ei erine arve millegi poolest saatelehest ning trükivormina võib kasutada nii arvet, kui arve-saatelehte.
 2. Dokumendi kuupäevaga läheb kaup laost välja , kuid arvet ei koostata. Sel juhul tuleb kasutusele eraldi arve lõplik kuupäev, mis antakse arvele trükkimise momendil . Sel juhul on saatelehed need, millel puudub arve lõplik kuupäev. Programmi saab häälestada selliselt, et saatelehed ja arved on eraldi tabelites. Trükivormidena kasutatakse sel juhul saatelehte ja arvet.
 3. Dokumendi kuupäevaga ei toimu mingeid tehinguid. Kõik tehingud toimuvad arve lõpliku kuupäevaga / ka kaup laost välja /. Sel juhul nimetatakse dokumente ettevalmistatud saatelehtedeks ning nad saab programmis tuua välja eraldi tabelis . Need dokumendid, millel on arve lõplik kuupäev olemas saab tuua eraldi tabelisse.

Sel juhul nimetatakse ilma arve lõpliku kuupäevata dokumente saatelehtedeks.

Kas arve tüüp määrab konto? Kas kontosid saab lisada?

Arve tüüp määrab reskontro / bilansi / konto , näiteks ostjate laekumata arved või hankijatele tasumata arved . Kontosid saab lisada raamatupidamise programmist läbi parameetrite.

Kas arveid on võimalik ka mailiga saata?

Tellimuste ja arvete mailiga saatmiseks tuleb määrata maili serveri aadress. Programmi parameetrite 17.lk. on vaja märkida :

SMTP serveri aadress – näiteks mail.online.ee

Saatja emaili aadress

Saatja nimi emalis - firma/isiku nimi, kes maili saadab

Carbon copy aadressile

E-maili attachmenti formaat – valige , kas RTF või PDF formaat /pdf nõuab uuemat versiooni R&R 'ist – aruannete käivitusmoodulist/.

Kui programm on häälestatud, tuleb arve ekraanile lahti võtta ning teha prindi nupukesel hiireklõps . Ekraanile tuuakse arve vormide nimekiri. Nimekirja all olevasse lahtrisse 'Saadame mailiga' , tuleb teha märge ning siis tuleb teha hiireklõps nupukesel 'Vali'. Ekraanile tuuakse kliendi / saaja emaili aadress kaardilt. Juhul, kui see sobib, tuleb teha hiireklõps ok nupukesel.

Kas saab koostada arvet , kui kaupa ei ole laos?

Saab küll. Siin võib olla erinevaid põhjusi, miks on vaja koostada maksedokumenti hetkel, mil kaupa laos ei ole . Teine vajadus on , et maksedokumenti on vaja koostada selliselt, et laoseis ei muutuks, sel juhul on tegu tellimuse kinnitusega ning programmis võib kasutada müügitellimuste moodulit.

Programm võimaldab koostada arvet /maksedokumenti/ selliselt, et kaup laost välja ei lähe /kaup välja kuupäev jääb tühjaks/. Või ka selliselt, et kauba jääk läheb negatiivseks, näiteks ei ole ostudokumente jõutud sisestada, kuid arveid on vaja väljastada. Sel juhul tuleb peale ostudokumendi sisestamist avada arved, et programm saaks omahinda korrigeerida.

Kas arvet saab parandada?

Arvet saab parandada juhul, kui programmis pole kuu suletud ning kasutajal on parandamise õigus. Arvestada tuleks ka sellega, kas klient on arve juba kätte saanud või mitte. Parandamiseks tuleb avada arve ja teha soovitud parandused .

Juhul, kui laoprogramm on seostud raamatupidamise programmiga , kirjutatakse eelmised kanded uutega üle.

 

Ostuarved

Ostuarvetelt ei jõua raamatupidamisse käibemaksu kanne. Mida peaks tegema?

Ostarve käibemaks kantakse raamatupidamisse lõpliku arve kuupäevaga , ilmselt on see puudu . Arve tuleb ekraanil lahti teha ning prindi nupukesel hiireklõps toob ekraanile valiku 'Kaubapakkumine' ja 'Lõplik arve'. Valige lõplik arve ning ekraanile tuuakse kuupäeva lahter, kuhu saab sisestada kuupäeva. Selle kuupäevaga kantakse raamatupidamisse käibemaksu kanne.

 

Eriväljastused

Millal kasutatakse eriväljastusi?

Eriväljastuste saatelehti kasutatakse näiteks :

 • kui kaup läheb praaki
 • kui kaupa kingitakse ära

Eriväljastusest ei teki raamatupidamisse realisatsiooni kannet, vaid ainult kaubakulu kanne.

 

Tootmine

Valmistoodang ei tule lattu arvele. Mis on valesti?

Ilmselt on valitud vale ladu. Vahetage ladu valmistoodangu laoks menüüst File > Tööladu.

Tootmise partii koostamisel ei olnud materjalil omahinda, kuidas saab selle partiile uuesti peale panna?

Valige tootmispartii menüüst Tootmine > Toodangu partiid ning valige uuesti materjali kood . Juhul, kui materjalil on selleks hetkeks lattu sisse tulnud, täidetakse ka hind toodangu partiil.

 

Saajad

Kas alati peab kliendile ka saaja sisestama ? Kui arve tegemisel jätta saaja tühjaks, mis siis juhtub?

Juhul, kui kliendil ei ole eraldi saajaid, võib saaja lahtri arve päises tühjaks jätta. Probleem võib tekkida arve vormiga, kui sinna on saaja andmed ettenähtud, jääb see tühjaks, samuti aruannetega, mis koostatakse saaja koodi järgi.

 

Maksmise märkimine

Miks ei saa laost märkida arvele maksmist?

Laoprogrammis ei saa arvele maksmist märkida juhul, kui laoprogramm ja raamatupidamise programm töötavad koos. Sel juhul kantakse arvetele maksmised raamatupidamise programmist läbi kassa – või pangakannete.

 

Omahind

Kuidas programm arvutab omahinda?

Programmis on omahinna arvutamise meetodiks kaalutud keskmine omahind.

Näiteks.

Kauba kuu algseis 5 tk hinnaga 5.- tk , maksumus 25.-

10.kpv sissetulek 2 tk hinnaga 4.- tk , maksumus 8.-

Keskmine omahind ( 25.- + 8 ) / 7 , tk hind 4.71429

11.kpv väljaminek 5 tk , hinnaga 4.71, maksumus 23.57

Kuu lõpu jääk 2 tk ,hinnaga 4.71429, maksumus 9.43

Ehk

Kuu algseisu maksumus 25.-

+ kuu sissetuleku maksumus 8.-

-- kuu väljamineku maksumus 23.57

Kuu lõpu jääk 9.43

Kaubal on müügi omahind puudu. Miks?

Ilmselt puudus müügimomendil kauba omahind , kontrollige kauba kuu algseisu omahinda , sissetuleku kuupäevi ja hindu, ega müügi kuupäev pole varasem, kui sissetuleku kuupäev. Kauba algseisu ja liikumisi on kõige parem kontrollida laoseisu tabelis Laoseis > Laoseis. Liikumiste veerge saab avada topelt hiireklõpsuga.

Juhul, kui peale müüki on muudetud sisetulekuid, tuleb müügiarved ekraanil lahti teha, et programm saaks muutunud omahinna kanda ka müügipartiidele.

 

Aruanded

Kuidas saada teada klientide arvu, kui klientide numeratsioonis on augud sees?

Klientide arvu teada saamiseks tuleb koostada aruanne menüüst Registrid > Kliendid > Prindi nupp. Aruannet saab piirata kliendi tüübi ja klassiga. Kuna Taavi Laoprogrammis on kõik kliendid ühes nimekirjas / nii hankijad kui ostjad/ , siis tuleks nad eraldada tüübi või klassiga. Sel juhul on võimalik saada teada ainult klientide arvu või ainult hankijate arvu.

 

Ladu ja raamatupidamine

Kuidas saab võrrelda lao väljamineku omahinda kauba kulukannetega raamatupidamises?

Selleks on vaja kasutada aruannet Aruanded > Lisaaruanded > ' Omahind müügiarvetel' , mis toob välja ainult need arved, mille puhul kaubakulu kanded raamatupidamises ei ole võrdsed omahinnaga laoprogrammis. Juhul, kui selline asi on juhtunud, tuleb avada laoprogrammis arve ning arve sulgemisel kirjutab programm omahinnakanded uuesti raamatupidamisse.

Samuti tuleb kasutada Aruannet 'Laoseis' /omahinnas/, mis toob välja lao algsaldo , liikumised ja lõppsaldo omahinnas. Aruannet tuleb võrrelda lao kontoga raamatupidamises.

Milliseid kandeid koostab laoprogramm automaatselt raamatupidamisse?

Laoprogramm koostab raamatupidamisse järgmisi kandeid:

Müügiarvetelt :

Deebet 'Ostjate laekumata arved' – Kreedit Realisatsioon

Deebet 'Ostjate laekumata arved' – Kreedit Käibemaks

Deebet 'Kauba kulu' – Kreedit 'Kaup laos '

Ostuarvetelt :

Deebet 'Kaup laos' – Kreedit 'Hankijatele tasumata arved'

Deebet ' Käibemaks' – Kreedit 'Hankijatele tasumata arved'

Sisesaatelehed :

Deebet 'Kaup laos nr.1' – Kreedit 'Kaup laost nr.2'

Eriväljastused :

Deebet 'Kaubakulud' – Kreedit 'Kaup laos'

Eraldi saab häälestada kaubakulude automaatset konteerimist.

Kasutasime ainult laoprogrammi, nüüd tahaks kasutusele võtta ka finantsi. Kuidas kanda andmed , mis on juba sisestatud üle finantsi programmi?

Kõigepealt tuleb installeerida finantsprogramm ning seejärel kopeerida andmebaasid

Laoprogrammi kataloogist finantsprogrammi kataloogi . Andmebaasid oleksid järgmised:

ALLYKSUS.DBF

VALUUTA.DBF

KURSID.DBF

KLKLASS.DBF

KLIENDID.DBF

ARVE.DBF

ARVETEGE.DBF

ANALGRUP.DBF

PARVE.DBF

PKANDED.DBF

Seejärel tuleb häälestada laoprogramm koostööks finantsprogrammiga . Häälestamine toimub parameetrite menüü punktist.

Olulisemad parameetrid asuvad 1 , 2, 4 ,5 lehel.

Seejärel tuleb häälestada finantsprogramm koostööks laoprogrammiga . Häälestamine käib analoogselt läbi parameetrite menüü punkti. Olulisemad parameetrid asuvad Lisa 1 ekraanil.

 

Jaemüük

Jaemüügikviitungil ei arvesta soodustust . Kuidas panna kviitungile soodustust?

Jaemüügi kviitungile saab soodustust panna ainult läbi sooduskaardi. Tavaliselt ei saa kassapidaja kviitungi tegemisel hinda muuta. Sooduskaardi sisestamiseks tuleb valida klahv F6 – Kliendikaart / vt. Kviitungil alumist rida/.

Mida tähendab kauba kaardil Müügiandmetes Kassa grupp?

Kassagrupp on grupp kassa aparaadis, kuhu kaup kuulub . Kasutatakse juhul, kui laoprogramm on seotud kassaaparaadiga ning kui sealt aruanne võtta gruppide kaupa, siis kasutatakse kassa gruppi. Kassagrupp võib olla kahekohaline number.

Milleks kasutada sooduskaardil kaardil tüüpi?

Kaardi tüüp on sooduskaardi ekraanil informatiivne väli . Juhul, kui on kasutusel erinevaid sooduskaarte, saab selle lahtri alusel neid eristada.

Sooduskaardile on võimalik sisestada kliendi nime , mis trükitakse tsekile, aga sinna saab ainult 12 tähte sisestada?

Väli ongi spetsiaalselt selleks ettenähtud, et tsekile korrektselt kliendi nime trükkida. Kuna tsekiprinterid on kitsad, siis kliendinimest lõpu ära jätmine ei ole korrektne. Lahter ongi ainult 12 tähte pikk ning sinna tuleb sisestada kliendi nimi lühivorm, mis trükitakse tsekile.

Kas on olemas sooduskaartide kaupa müügiaruandeid?

Jah. Kõik jaemüügiaruanded asuvad eraldi aruandepaketis jae.rp5 ning seal on kokku 7 aruannet /kõik, mis algavad sõnaga 'Sooduskaart....' /.

 

Ribakoodilugeja

Kas Taavi Tarkvara toetab ka Ribakoodi lugejat ja kui toetab kas on võimalik ka Taavi Laoga siduda?

Jah. Taavi Laoprogrammi kaubakaardil on eraldi lahter ( kaubakood ja ribakood on kaubakaardil eraldi lahtrid ), kuhu saab sisestada kauba ribakoodi ning kasutada ribakoodilugejat kaupade sisseostmisel ja müümisel.