Menüü

25. jaanuar 2022

Tere!

TAAVI PALK ja PERSONAL programmidesse on tehtud täiendusi TSD xml faili korrektseks koostamiseks ja importimiseks e-maksuametisse ja TSD vormide trükkimiseks.

1. Vanemapuhkuste- ja hüvitiste süsteemi teise etapi muudatused (jõustuvad 1. aprillil 2022) 

Mõlemal töises suhtes vanemal on muudatuste jõustumisel võimalik kasutada 10 tööpäeva ehk kahepeale kokku 20 tööpäeva tasustatud lapsepuhkust iga lapse kohta kuni lapse 14-aastaseks saamiseni. Puhkust on võimalik kasutada kas ühes osas või päevade kaupa. Lapsepuhkuse eest makstakse edaspidi hüvitist, mille suurus on 50% vanema varasemast sissetulekust, seejuures tagatakse vanematele vähemalt töötasu alammäära suuruses hüvitis.

Tööandja ei pea töötaja täiendava lapsepuhkuse päevade kohta arvestust pidama. Edaspidi tasub hüvitist Sotsiaalkindlustusamet otse vanemale, tööandja ei tee enam selle kohta väljamakset. Töötaja teeb Sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses taotluse hüvituse saamiseks ning teavitab tööandjat puhkuse soovist.

Senine rasedus- ja sünnituspuhkus nimetatakse ümber emapuhkuseks ning sünnitushüvitise asemel hakatakse emadele maksma ema vanemahüvitist.

Täpsemalt emapuhkusest:

Vanemapuhkuste- ja hüvitiste süsteemi olulisemad muudatused | Sotsiaalministeerium (sm.ee)

Muudatused vanemahüvitise ja lapsepuhkuste süsteemis 2022 | Sotsiaalkindlustusamet

TAAVI Personaliprogrammi on lisatud uus puhkusetüüp ‘Emapuhkus'.

TAAVI Palk programmis tuleb menüüs Registrid->Tasuliigid luua uus tasuliik ‘Emapuhkus’, mille kaardile valida algoritm 72 ning tasuliigi kood sisestada menüüs File->Seadistused-> Parameetrid lehele ‘Tasuliigid’ lahtrisse Emapuhkus.

2. Haiguslehtede hüvitamine 2022. aastal

Ka 2022.aastal jätkub haiguslehtede hüvitamine vastavalt eelmise aasta loogikale:

Kuni 31. detsembrini 2021 on tööandjate kohustus hüvitada töötajatele 70 protsenti töötaja keskmisest töötasust haiguslehe teise kuni viienda päeva eest. Eesti Haigekassa kompenseerib haigushüvitise kulud alates kuuendast haigestumise päevast.

Seadistus toimib nüüd automaatselt edasi kuni järgmise seadusemuudatuseni. Kuskil konfiguratsioonifailides midagi muuta vaja ei ole

Eelpool toodud uute võimaluste kasutamiseks on vajalik uuendada TAAVI PALK ja PERSONAL programmide versioonid. Kui kasutate TAAVI PALK ja PERSONAL programme koos, siis peab programmid uuendama samaaegselt!

Kui kasutate ka teisi TAAVI programme, siis palun uuendage ka nende programmide versioonid, va Tööaeg programm. Küsimuste tekkimisel palume pöörduda klienditoe poole.

Tuletame meelde, et TAAVI programmides on võimalus uuendada programme programmidest väljumata, ehk läbi programmi menüüst ´File -> Uuendused´.

Läbi programmi uuendamise juhend:

https://www.taavi.ee/uuendused/infokiri/Versiooniuuendus.pdf

Väljaspool programmi versiooni uuendamise juhend:

https://www.taavi.ee/uuendused/infokiri/Juhend.pdf

Enne versiooniuuendust tehke palun programmi andmetest koopia ning veenduge koopia olemasolus.

Enne versiooniuuendust kontrollige palun kas programmide registreerimiskoodid võimaldavad uuendusi.

Programmi menüüs Abi -> Taavi info kaardil "Uuendused kuni..." kuupäev peab võimaldama teha uuendusi. Kui kuupäev ei võimalda teha uuendusi, siis palun kontrollige kehtivust menüüst Abi -> Litsentsi kehtivus. Programm saadab päringu aadressile https://taavi.taavi.ee/register.php programmi tootekoodi andmetega ja kuvab programmi litsentsi kehtivuse kuupäeva. Kui litsents kehtib, siis võib versiooni uuendada. Peale versiooni uuendamist programmi käivitamisel uuendatakse automaatselt registreerimiskoodid.

Peale versiooniuuendust palun kontrollige Abi -> Taavi info kaardilt kas versiooni kuupäev on muutunud. Seejärel peab tegema uued indeksid menüüst File -> Andmete hooldus -> Uued indeksid. Vanu indeksfaile kustutama ei pea.

Kui küsitakse andmetabeli struktuuri muutmist, siis kindlasti vastata „Jah“.

Taavi PALK ja PERSONAL programmide uued versioonid on üleval meie kodulehel ning samuti ka FTP serveris. Internetist saab faile alla laadida kas linkidelt:

Palgaprogrammi failid:

https://www.taavi.ee/uuendused/palkupgr.zip

Fail palkupgr.zip pakkida lahti \WPALK\ kataloogi.

Personaliprogrammi failid:

https://www.taavi.ee/uuendused/personalupgr.zip

Fail personalupgr.zip pakkida lahti \WKAADER\ kataloogi.

või FTP serverist:

https://taavi.taavi.ee/exed/upgrade/

Kasutaja: klient

parool: heldur

Failid palkupgr.zip ja personalupgr.zip sisaldavad kõiki versioonivahetuseks vajalikke faile. Failid pakkida lahti vastavates programmide kataloogides, salvestades üle olemasolevad failid.

Palume võimalike küsimuste tekkimisel kirjutada aadressile .

Lugupidamisega

Taavi Tarkvara

See veebileht kasutab küpsiseid.
Privaatsustingimused

Selge