Artiklid

30. mail võttis Euroopa Komisjon vastu teatise, milles selgitatakse vääramatu jõu ja erandlike asjaolude kasutamist Euroopa Liidu põllumajandussektoris ettenägematute ja äärmuslike ilmastikunähtuste korral.

Selgituse eesmärgiks on tagada äärmuslikest ilmastikunähtustest mõjutatud põllumajandustootjatele kindlus seoses nende ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) toetustega, tagades samal ajal, et riiklikud haldusasutused kohaldavad neid ühetaoliselt kogu liidus. 

Edasi loe: https://www.koda.ee/et/uudised/euroopa-komisjon-selgitas-vaaramatu-jou-kasutamist-pollumajanduses

15. juunil jõustub töölepingu seaduse muudatus, mille kohaselt tunnistatakse kehtetuks muutuvtunni kokkulepete regulatsioon. See tähendab, et alates sellest päevast ei ole lubatud enam sõlmida uusi muutuvtunni kokkuleppeid ning ka varasemalt sõlmitud kokkulepped kehtivad üksnes selle aasta 14. juunini.

Alates 2021. aasata 15. detsembrist on suurematel jaekaubandusettevõtetel olnud võimalus sõlmida töötajatega muutuvtunni kokkuleppeid. Sellised kokkulepped andsid osalise koormusega töötavatele töötajatele võimaluse töötada lisaks oma tavapärasele tööajale täiendavalt kuni kaheksa tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.

Edasi loe: https://www.koda.ee/et/uudised/muutuvtunni-kokkulepped-muutuvad-peagi-kehtetuks

Koondamine on protsess, mis nõuab põhjalikku kaalumist ja seaduse täpset järgimist. Töösuhete teabevarast leiad sel teemal muu vajaliku info seas ka koondamise ettevalmistamise meelespea. Vaatame selle punktid üle.

Koondamisvajaduse hindamisel tuleb esmalt analüüsida, kas ettevõttes esinevad koondamist õigustavad asjaolud, nagu töömahu vähenemine, töö ümberkorraldamine, likvideerimine, pankrotistumine või muud töö lõppemist tingivad asjaolud.

Edasi loe: https://www.raamatupidaja.ee/sisuturundus/2024/06/04/turvaline-koondamine-tootajate-kaitse-ja-tooandja-vastutus

Registreeritud töötus jätkas kolmandat kuud järjest vähenemist – mai lõpuks olime täpselt samas kohas, kus aasta tagasi, kuid koondamisohus on jätkuvalt palju töökohti.

Töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool ütles, et mai alguses oli registreeritud töötuid umbes 51 400 ja kuu viimasel päeval veidi alla 49 000. See number on praktiliselt sama mis eelmise aasta mai lõpus.

 

Ettevõtete huvi jälgida töökeskkonnas toimuvat nii turva-, vastavus- kui ka muudel kaalutlustel on kasvamas. Sellises olukorras on paratamatu, et tööandjate huvid põrkuvad töötajate privaatsussfääriga. Millistel tingimustel on jälgimisvahendite kasutamine töökeskkonnas lubatud ja mida seejuures silmas pidada?

Edasi loe: https://www.sekretar.ee/uudised/2024/06/04/kaamerad-tookeskkonnas-oiguslikud-piirid-ja-praktilised-soovitused