Artiklid

Euroopa üks suurimaid tehisaru ettevõtteid Helsing plaanib investeerida Balti riikide kaitsetööstusse ning avab oma filiaali Eestis.

Kolm ja pool aastat tagasi alustanud Saksa kaitsetööstusettevõte Helsing on kiiresti kasvanud üheks Euroopa suurimaks tehisaru ettevõtteks, selle väärtuseks hinnatakse praegu rohkem kui viis miljardit eurot.

Edasi loe: https://www.err.ee/1609398046/euroopa-uks-suurimaid-kaitsevaldkonna-tehisaru-ettevotteid-investeerib-eestisse

Töötasude avalikustamine tekitab vastakaid emotsioone – osa töötajaid pooldab seda ja loodab seeläbi õiglasemale tasustamisele, teised tunnevad oma palga pärast piinlikkust, kardavad kadedust ja pingeid ega soovi privaatsuse rikkumist.

Sellised arvamused toodi välja Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee sel kevadel korraldatud küsitluses, millele vastas üle 6800 inimese. Töötasude avalikustamise kohta kirjutati üle 700 vabas vormis kommentaari.

Edasi loe: https://www.sekretar.ee/uudised/2024/07/16/palkade-avalikustamine-pohjustab-vastakaid-tundeid

Tööandja küsib: Meie ettevõttes töötab välismaalane väljastpoolt Euroopa Liitu. Tema elamisluba hakkab aeguma. Kuidas tuleb temaga tööleping lõpetada?

Tööelu võib paljudele olla eri põhjustel pingeline. Kahtlemata on töötajal oluline oma väsimuse taset märgata ja sellele reageerida. Kuid kas läbipõlemise vältimine on tõesti ainult ühe poole vastutus? Mida on võimalik ja vajalik teha tööandjal?

Rotterdami ülikooli töö- ja organisatsioonipsühholoogid Arnold B. Bakker ja Juriena D. De Vries on välja pakkunud, et läbipõlemine kujuneb kolme teguri koosesinemisel: kõrged tööalased nõudmised, vähesed tööressursid nende nõudmiste täitmiseks ja vähene oskus või võime eneseregulatsiooniks.

Edasi loe: https://www.sekretar.ee/uudised/2024/07/16/kes-vastutab-selle-eest-et-tool-ei-tekiks-labipolemist

Töötukassa koostab kaks korda aastas tööturu uuringut – tööjõuvajaduse baromeeter. Selle abil prognoositakse tööjõuvajadust ametite kaupa. Uuring on kokku pandud läbi tööandjate vaate, hinnatakse kuidas muutub l tööandjate vajadus teatud ametiala töötajate järele aasta jooksul, millistel ametialadel on tööturul tööjõu ülejääk, millistel puudujääk? 

Tööjõuvajaduse baromeetrit koostavad töötukassa eksperdid koos kohalike tööandjatega, kaasa löövad ka maakondlikud arenduskeskused, kutse- ja kõrgkoolid, ning töövahendusportaalid. Uuringus on ametid jagatud viide kategooriasse – väga suur puudujääk, suur puudujääk, tööturu tasakaal, puudujääk ja väga suur tööjõu puudujääk. 

Edasi loe: https://www.tootukassa.ee/et/uudised/toojouvajaduse-baromeeter-naitab-et-pikale-veninud-majanduskriis-ka-tooturule-oma-jalje